Oddział CDR w Poznaniu organizuje szkolenie. Programy komputerowe, narzędzia internetowe wspomagając

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje w dniu 1. lutego 2018 r. (czwartek) w siedzibie Oddziału CDR w Poznaniu przy ul. Winogrady 63, szkolenie: „Programy komputerowe, narzędzia internetowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym”.
Celem szkolenia jest zapoznanie doradców z obecnymi na rynku programami wspomagającymi zarządzanie gospodarstwem rolnym.

W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną programy dotyczące:
- systemu wspomagania szacowania szkód w uprawach,
- wspomagania prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- satelitarnego monitoringu upraw oraz map aplikacyjnych,
- zarządzania gospodarstwem rolnym,
- systemu nawiązywania współpracy rolnej z automatycznym dopasowywaniem ofert.

Rolnicy coraz częściej korzystają z innowacyjnych programów, które ułatwiają im zarządzanie gospodarstwem, dlatego też zdobyta na szkoleniu wiedza poszerzy zakres kompetencji doradców rolniczych. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy zdobędą również praktyczne umiejętności obsługi programów, które mogą przyczynić się do wyróżnienia ich na rynku doradczym.

Czas trwania 9.30 – 17.15.

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych oraz rolników.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego wynosi 45,00 zł od osoby (obiad i serwis kawowy). Opłata dla pozostałych osób wynosi 117,89 zł netto (netto + 23% VAT = 145,00 zł brutto), w tym obiad, serwis kawowy i dydaktyka. W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych usługa zwolniona z VAT. 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać do 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) e-mailem /skan/: poznan@cdr.gov.pl lub faxem na numer: 61 820 19 71, bądź też pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań.

Opiekę merytoryczną nad szkoleniem sprawuje Oskar Wysocki - tel.: 61 823 20 81, o.wysocki@cdr.gov.pl
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego 
http://cdr.gov.pl/