Ostatni dzień składania wniosków do ARiMR

Jak donosi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 17 lipca 2018 r. mija termin na składanie wniosków o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków o taką pomoc.

Bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł zostanie wypłacone w dwóch etapach: po wydaniu decyzji  80 proc., natomiast pozostałe 20 proc. po realizacji założeń biznesplanu.

Warto nadmienić, że wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. kwoty pomocy.

Źródło: ARiMR