Podpisanie umów

19 marca w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w Suwałkach podpisane kolejne umowy na dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". To dla Podlasia ogromny sukces. Pieniądze otrzymali: Gmina Suwałki (infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Sobolewie), Powiat Suwalski (wykorzystanie zasobów i dziedzictwa nadwigierskiej krainy siei), Gomina Wiżajny (zagospodarowanie terenów przy jeziorze Wiżajny), Stowarzyszenie „Małoraczkowiacy znad Rospudy” (budowa świetlicy-stanicy wodnej nad Rospudą) oraz Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko – Holiday bez barier (przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych).

Grupę Rybacką tworzy 20 gmin z województwa podlaskiego.

Źródło/fot.: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”