Polsko-hiszpańskie rozmówki o rolnictwie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się z hiszpańską minister rolnictwa, rybołówstwa, wyżywienia i ochrony środowiska Isabel Garcia Tejeriną. W czasie rozmów poruszyli tematy związane m.in. z przyszłością WPR, sytuacją na rynku, a także problemem ASF - afrykańskiego pomoru świń.

- Zgadzamy się także w kwestii konieczności stałego monitorowania rynków rolnych, zwłaszcza rynku wieprzowiny, mleka i cukru – podkreślił Jurgiel. Z kolei minister Tejerina jasno określiła rolę Europy jako czołowego eksportera żywności i wspomniała o roli Wspólnej Polityki Rolnej. -  Zgadzamy się, że powinna to być bardzo silna polityka dysponująca odpowiednio wysokim budżetem – dodała.

Hiszpański gość zadeklarował również udział w lutowej konferencji na temat ASF.

Źródło: MRiRW