Pomoc dla zadłużonych rolników

Minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że powstał projekt ustawy, która ma pomóc rolnikom niemogącym uregulować swoich zobowiązań. Wkrótce zostanie on przedłożony na radę ministrów.

Według ustawy będą cztery formy wsparcia dla zadłużonych gospodarstw rolnych:
  1. udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  2. udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia  podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  3. udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych,
  4. przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie w czerwcu.

Źródło: MRiRW