Posiedzenie Świebodzińskiej Rady Powiatowej LIR


W dniu 30 listopada 2017 r. w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. odbyło się posiedzenie Świebodzińskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej, które poprowadził Przewodniczący Rady Alfred Kałużny. W posiedzeniu, oprócz członków Rady, uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes LIR Stanisław Myśliwiec, Wiceburmistrz Zbąszynka Jan Makarewicz, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowali: Z-za Dyrektora LOR Krzysztof Nowakowski, Piotr Kulik oraz Kierownik BP w Świebodzinie Krzysztof Warcholik, Małgorzata Paluch – Słowińska Z-ca Dyrektora OR KRUS w Zielonej Górze, Karol Zieleński Z-ca Dyrektora OT KOWR w Gorzowie Wlkp., Dorota Hołownia – Ćwierz z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie, przedstawiciel Firmy SWIMER Łukasz Korn oraz licznie przybyli rolnicy z gminy Zbąszynek. Spotkanie rozpoczęło się od występu dzieci – koźlarzy z racji tego, że posiedzenie odbywa się w Regionie Kozła. Następie charakterystykę gminy przedstawił Wiceburmistrz Zbąszynka Jan Makarewicz. Zaprezentowany został też film promujący gminę.

W kolejnym punkcie Dorota Hołownia – Ćwierz przedstawiła kwestie dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, które są niezwykle istotne w związku ze zbliżającym się na zachód Polski wirusem ASF oraz okresowo pojawiającym się wirusem ptasiej grypy, którego mocno doświadczyło woj. lubuskie w ubiegłym roku. Ponadto zwrócona została uwaga na przewóz obornika przez rolników, który powinien być dokonany, nawet jeśli jest to przewóz z własnego gospodarstwa na pole, na dokumencie handlowym lub z zezwoleniem wydawanym decyzją na wniosek rolnika przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Przy tej okazji hodowcy trzody chlewnej poruszyli temat świadectw zdrowia świń wydawanych przez lekarzy weterynarii w związku z ich sprzedażą, a dokładniej 24 godzinny okres ważności takiego świadectwa. Hodowcy często nie są wstanie wywiązać się z tego krótkiego okresu, dlatego chcieliby oni przedłużyć ten czas, choćby o jeszcze jedną dobę.

Następnie głos zabrali przedstawiciele ARiMR, którzy powiedzieli przede wszystkim o stopniu zaawansowania wypłaty 70% zaliczek na poczet płatności oraz o planowanych naborach wniosków w ramach działań PROW w woj. lubuskim oraz w samym powiecie świebodzińskim, gdzie tamtejsze Biuro Powiatowe ARiMR jest od lat w czołówce najprężniej działających Biur w Polsce. Ponadto rolnicy zostali również poinformowani, iż od 24 listopada br. ruszyła wypłata pozostałej części płatności, natomiast do końca roku hodowcy są zobowiązani do rejestrowania zwierząt w BP.

Korzystając z okazji A. Kałużny przedstawił podział środków na poszczególne województwa w zakresie obszaru D – modernizacja gospodarstw rolnych na lata 2018-2020, z którego wynika, że woj. lubuskie po raz kolejny otrzymuje najmniej środków w kraju na to działanie, mimo ogromnego zainteresowania modernizacją lubuskich rolników. Jest to na pewno temat do dalszych rozmów w kwestii regionalizacji podejmowanych działań i podziału środków w ramach PROW.

W kwestii obrotu gruntów rolnych ich rozdysponowania w 2017 roku wypowiedział się Karol Zieleński. Ponadto powiedział także o podstawowych zmianach dotyczących dzierżawy gruntów rolnych i punktacji kryteriów w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych. Centralnie narzucone kryteria i ich punktacja mają ujednolicić zasady sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych i, jak stwierdził prelegent, są pokłosiem opinii środowiska rolniczego. Natomiast Prezes S. Myśliwiec zauważył, że nie było to konsultowane z Lubuską Izbą Rolniczą, a narzucona punktacja nie jest najkorzystniejsza dla lubuskich rolników.

W kolejnym punkcie bieżące informacje dotyczące Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawiła Małgorzata Paluch – Słowińska. Po raz kolejny pojawił się temat wywołany z sali dotyczący wysokości płaconych składek do wysokości późniejszej emerytury rolniczej. Wielu rolników uważa, że obecne rozwiązanie należy zmienić. W związku z tym, że gro pytań rolników dotyczyły kwestii indywidualnych, Pani Dyrektor w rozmowach kuluarowych z poszczególnymi zainteresowanymi odpowiadała na ich pytania.

Ostatnim wystąpieniem przewidzianym podczas posiedzenia Rady była prezentacja Firmy SWIMER producenta zbiorników do magazynowania substancji płynnych, połączona z przedstawieniem aktualnych przepisów prawnych związanych z transportem i przechowywaniem paliwa. Temat przedstawił przedstawiciel Firmy Łukasz Korn.

Z istotnych problemów poruszonych w dyskusji jest kwestia objęcia całej Polski obszarem OSN wynikająca z nowelizacji ustawy Prawo wodne. Jest ona niekorzystna dla hodowców, których zbiorniki na gnojowicę zostały zaprojektowane w wielkości umożliwiającej im przechowywanie jej przez 4 miesiące, natomiast obecne prawo zobowiązuje do przechowywania gnojowicy przez okres 6 miesięcy. Zmieniające się przepisy nie powinny nakładać tego obowiązku do istniejących budynków inwentarskich, lecz do tych nowo budowanych, w przeciwnym razie może to doprowadzić do zmniejszenia bądź zaniechania i tak już ograniczonej produkcji zwierzęcej.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Alfred Kałużny podziękował członkowi Rady Piotrowi Kociołkowi, a zarazem sołtysowi Dąbrówki Wlkp., za zorganizowanie posiedzenia w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp., a pozostałym gościom za przybycie i uczestniczenie w spotkaniu.

Źródło 
Lubuska Izba Rolnicza 
http://lir.agro.pl/