Powstała Krajowa Rada Rolnictwa Ekologicznego

Krajowa Rada Rolnictwa Ekologicznego powstała przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ma być organem pomocniczym i tworzyć dialog między działaczami, organizacjami, instytucjami i producentami związanymi z rolnictwem ekologicznym.

– Promujemy polską żywość na wielu rynkach zagranicznych i widać, że jest bardzo duże zainteresowanie produktami ekologicznymi z Polski – powiedział podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 30 stycznia br. Andrzej Arendarski, prezes KIG.

Jak podaje KIG, Rada ustaliła, że warunkiem koniecznym trwałego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce jest nie tylko wsparcie państwa i jednolite przepisy regulujące certyfikację, ale także silne organizacje rolników ekologicznych.– Chcemy pokazać, że stworzenie szerszej struktury obejmującej cały kraj w ramach, której producenci ze sobą nie rywalizują tylko współpracują pod jedną marką parasolową pozwoli konkurować z zagranicznymi podmiotami oferującymi często nie tak dobrą jak polska żywność ekologiczną – podsumował prof. Jerzy Szymona, przewodniczący Rady.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza