Prawa i obowiązki pracownika

Umowa o pracę jest poświadczeniem pewnych praw i obowiązków jakie otrzymuje pracownik, z chwilą jej podpisania.

Stosunek pracy według większości pracowników jest uznawany za najlepszą formę zatrudnienia, ponieważ w ten sposób przysługuje pracownikowi wiele korzyści m.in. prawo do wynagrodzenia, premia oraz urlop.

Trzeba również liczyć się z tym, że umowa zobowiązuje Cię do przestrzegania pewnych reguł oraz do sumiennego wykonywania określonych prac.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie przysługuje każdego pracownikowi, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy, jak również doświadczeniu i kwalifikacji pracownika na danych stanowisku.

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę wynosi 2100 zł brutto (1530zł na rękę). Wysokość minimalnej płacy dotyczy również osób zatrudnionych na mniej niż pełen etat, osób zatrudnionych na umowa zlecenie oraz umowę o dzieło. Dla dwóch ostatnich stawka godzinowa nie może być niższa niż 13,70zł (9,74zł na rękę.).

Wynagrodzenie przyznawane jest również za czas niewykonania pracy, jeżeli pracownik jest gotowy do jej wykonania, ale nie było odpowiedniego środowiska do pracy lub z innych powodów, których dotyczy pracodawcy.

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia w sytuacjach choroby, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, na czas badań lekarskich i innych podobnych.

Urlopy

Jednym z najkorzystniejszych praw pracownika jest prawo do urlopu, które pozwala wypocząć i zregenerować siły fizyczne i psychiczne na dalszą pracę.

Urlop możemy podzielić na:
• urlop wypoczynkowy
• urlop bezpłatny
• urlop macierzyński
• urlop szkoleniowy
• urlop wychowawczy

Każdy zatrudniony na umowę ma prawo do urlopu, którego nie może odmówić. Na każdego pracownika przysługuje 20 dni urlopu, jeśli zatrudniony jest poniżej 10 lat, w przeciwnym wypadku okres ten wydłuża się do 26 dni na rok.
 
Obowiązki pracownika

Pracownik jest zobowiązany wykonywać swoją pracę sumiennie oraz przestrzegać ustalonego czasu pracy, regulaminu, przepisów oraz BHP. Musi dbać o dobro firmy, w której jest zatrudniony, chronić mienie oraz tajemnice zakładu.