Premia na działalność pozarolniczą dla małżonka

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w pełni wspierając wniosek (z dn. 02.01.2018) Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wystąpił o zmianę przepisów ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotów pomocy pieniężnej na "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Są to operacje realizowane w ramach projektu "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Całość podchodzi pod Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poprawki mają dotyczyć rozszerzenie listy jednostek, które mogą ubiegać się o wsparcie "na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" o małżonków beneficjentów w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Źródło: KRiR, fot. ARiMR