Przywóz jaj konsumpcyjnych z państw trzecich

Z uwagi na rosnące zainteresowanie przywozem jaj konsumpcyjnych z państw trzecich do Polski Główny Lekarz Weterynarii informuje że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych przywóz jaj konsumpcyjnych, które mogą być wprowadzane do obrotu na terenie UE jest możliwy z następujących krajów trzecich, w których znajdują się zatwierdzone zakłady uprawione do eksportu na teren UE:

Ukraina,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.
Jaja jedynie do przetwórstwa (klasa B) mogą być wprowadzane z następujących krajów trzecich:

Albania,
Argentyna,
Kanada,
Chiny (tylko z regionu CN-1),
Rosja,
Turcja,
USA.
Lista zakładów uprawnionych do eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego znajduje się na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en

Wszystkie przesyłki są poddawane weterynaryjnej kontroli granicznej/

Źródło: www.wetgiw.gov.pl