Pszenica i pszenżyto mają obecnie bardzo wysokie ceny

Wg danych resortu rolnictwa, w tygodniu 13-19.11.2017r, pszenica, pszenżyto i żyto konsumpcyjne odnotowały najwyższą cenę średnią płaconą za tegoroczne ziarno. W omawianym tygodniu ceny średnie krajowe 8 z 11 raportowanych zbóż wzrosły. W większości przypadków wzrost ceny średniej krajowej sięgał kilku złotych za tonę, ale i tak pozwoliło to na osiągnięcie poziomu najwyższego od końca lipca w przypadku pszenicy, żyta konsumpcyjnego i pszenżyta.

Pszenica przeznaczona na cele konsumpcyjne podrożała średnio w kraju o 9 zł do 677 zł/t, a regionalnie ceny średnie wahały się od 668 zł/t - w makroregionie południowym, do 688 zł/t - w makroregionie centralno-wschodnim.

Pszenica paszowa wyceniona została na 683 zł/t – średnio w kraju (+1 zł/t w ciągu tygodnia), a rozbieżność cen średnich między makroregionem południowym (658 zł/t), a centralno-wschodnim (692 zł/t) sięga aż 34 zł/t. Cena średnia krajowa żyta konsumpcyjnego zwiększyła się o 5 zł do 577 zł/t, a pszenżyto podrożało w ciągu tygodnia o symboliczną złotówkę do 602 zł/t. Do zbóż drożejących należała też kukurydza wyceniona na średnio 617 zł/t, która nadal dominowała w skupie.

Wśród zbóż taniejących (średnio w kraju) znalazły się: żyto paszowe oraz jęczmień konsumpcyjny i paszowy. Spadek ceny średniej wyniósł od 10 do 31 zł/t, jednak wiarygodność danych tygodniowych w przypadku żyta paszowego (508 zł/t) i jęczmienia konsumpcyjnego (662 zł/t) jest ograniczona ze względu na minimalny skup (ułamek procenta w strukturze obrotu).  Częściej obecny w punktach skupu jęczmień paszowy wyceniono na 630 zł/t, w porównaniu do 640 zł/t - tydzień wcześniej i 628 zł/t - dwa tygodnie wcześniej.

Udział kukurydzy w strukturze zakupów wyniósł 40% (-5% w ciągu tygodnia). Kolejnym bardzo często skupowanym zbożem była pszenica konsumpcyjna (34%) i paszowa (16%).

Źródło: www.ewgt.com.pl