Rolnicy! Mija termin składania wniosków

Dzisiaj, tj. 14 marca, upływa termin złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w tegorocznym wniosku o dopłaty, w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

To ostatni dzwonek by udać się do biura ARiMR w swoim powiecie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej − o terminie wpływu oświadczenia decyduje data stempla pocztowego. Złożenie takiego oświadczenia zwalnia z konieczności składania wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich jeszcze raz.

Rolnicy, którzy nie złożą oświadczenia, mogą od 15 marca złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Źródło: MRiRW