Ruszył nabór wniosków na

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ruszyła z przyjmowaniem wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020.

Termin składania wniosków jest od 19 lutego do 20 marca.

Źródło: ARiMR