Rynek hurtowy dla rolnika i konsumenta

Temat rynku handlu jest wciąż aktualny zarówno dla rolnika, jak i konsumenta. Na spotkaniu na temat hurtu minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się z prelegentami.

− Rynki hurtowe - będą to rynki, które będą umożliwiały sprzedaż detaliczną, sprzedaż bezpośrednią – podkreślił minister i dodał, że jest to kolejny obszar, w którym resort rolnictwa przygotowuje program rozwoju.

Hurtowe rynki rolno-spożywcze powstały w 1995-1997 w ramach rządowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych przez agencje rządowe, Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodów, samorządy lokalne, producentów rolnych oraz kupców. Stworzenie programu miało usprawnić działanie w hurtowym obrocie. Obecnie trzeba zadbać o to, aby rola rynków unowocześniła się i została na nowo przeanalizowana.

− Zależy nam na tym, aby to były polskie podmioty, które podejmą współpracę z rolnictwem z producentami rolnymi w zakresie możliwości sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Pełnić też będą rolę edukacyjną, informacyjną, szkoleniowo-doradczą – zapowiedział Krzysztof Jurgiel.

Źródło: MRiRW