Rynek przyczep wyraźnie rośnie

Sprzedaż przyczep rolniczych w 2017 roku wyniosła 4591 sztuk. To wynik wyższy od tego osiągniętego w 2016 roku o 54%. W grugniu 2017 roku zarejestrowano 335 nowych przyczep rolniczych, 32% więcej niż w listopadzie – informuje agencja Martin & Jacob monitorująca rynek rolniczy.
 
Tendencje wzrostowe na rynku przyczep było widać już w pierwszej połowie roku, ponad 50% wzrosty rocznej sprzedaży wśród czołowych producentów to świetna dynamika, której prawdopodobnie nie uda się utrzymać. Nie oznacza to jednak, że rok 2018 na rynku przyczep będzie zły. Nic na to nie wskazuje, możemy się spodziewać wzrostów, chociaż pewnie nie tak imponujących jak w 2017 roku – mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin & Jacob.
 
Pronar zbliżył się do 2000
W całym 2017 roku zarejestrowano 1936 przyczep rolniczych wyprodukowanych przez firmę z Narwii, jest to wynik o 59% lepszy od tego osiągniętego przez Pronar w 2016 roku. Drugie miejsce w rocznym zestawieniu wywalczył Metal-fach ze sprzedażą na poziomie 691 przyczep. Dla producenta wynik ten oznacza roczny wzrost sprzedaży o 56%. Trzecie miejsce uzyskał Metaltech, który w 2017 roku sprzedał 411 przyczep – 66% więcej niż przed rokiem. Zestawienie liderów grudniowych prezentuje się analogicznie – Pronar na miejscu lidera z 151 rejestracjami (20% wzrost w stosunku do listopada), Metal-Fach na drugiej lokacie z 39 rejestracjami (56% wzrost), Metaltech zamyka podium z 33 rejestracjami (200% wzrostu).
 
Dominacja przyczep do 13 ton
Spośród wszystkich zarejestrowanych przyczep, w 2017 roku najpopularniejsze były te o ładowności z przedziału 10–13 t. Zarejestrowano 1613 pojazdów tej ładowności, co stanowiło 35% całkowitej sprzedaży. W porównaniu z 2016 rokiem, odnotowano 72% wzrost sprzedaży w segmencie. Ta ładowność była również najpopularniejsza w grudniu, kiedy sprzedano 114 takich przyczep. Drugą grupą najczęściej wybieranych przyczep w 2017 roku były te z przedziału 13–17 t., zarejestrowano 767 pojazdów tej ładowności – 77% więcej niż w 2016 roku. Przedział ten był również drugi pod względem popularności w grudniu, odnotowano wtedy 37 rejestracji pojazdów tej ładowności. Trzecim najpopularniejszym segmentem przyczep rolniczych w 2017 roku były te z przedziału 6-7 t., zarejestrowano 686 sztuk – o 32% więcej niż w 2016 roku. W grudniu podium zamykają przyczepy o tonażu 5-6 t., zarejestrowano ich 30 sztuk – 15% więcej niż w listopadzie.
 
Zróżnicowany wzrost w regionach
Największą sprzedaż w 2017 roku zarejestrowano w województwie wielkopolskim – 612 egzemplarzy, 35% więcej niż przed rokiem. Drugim rejonem z największą ilością rejestracji było woj. lubelskie – 529 sprzedanych przyczep – wzrost o 84%. Podium zamyka województwo łódzkie, gdzie w 2017 roku przybyło 463 przyczep, co oznacza wzrost ilości rejestracji w regionie o 117%. W grudniu podium województw otwiera lubelskie z 40 rejestracjami, w porównaniu z listopadem sprzedaż była tam więc wyższa o 14%. Wielkopolska była druga, 38 nowych przyczep posiada tablice tego województwa – o 65% więcej niż w listopadzie 2017 roku. Grudniowe podium zamyka woj. łódzkie z 30 zarejestrowanymi przyczepami – był to wynik niższy od listopadowego o 12%.
 
*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży przyczep rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Źródło: http://www.martin-jacob.com