Ryzyko chemicznej ochrony roślin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje, aby nie przekraczać norm pozostałości środków ochrony roślin w żywności. Dbanie o roślinność to istotny element produkcji, który wpływa na jakość plonów. Niestety, chemia niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska.

Dlatego tak ważne jest, aby płody były wolne od przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. Spełnienie powyższych wymagań jest przy tym warunkiem utrzymania wysokiej pozycji polskiej żywności na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich.

Pełna lista uwag dla producentów i dystrybutorów dostępna jest na stronie MRiRW.

Źródło: MRiRW