Spotkanie w sprawie ziemi

13 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie konsultacyjne zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W spotkaniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Sekretarz Stanu MRiRW Zbigniew Babalski oraz przedstawiciele organizacji rolniczych. Z ramienia KRIR w spotkaniu uczestniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 13 propozycji rozwiązań dotyczących m.in. osób bliskich, egzekucji, czy wymagań w zakresie nabywania nieruchomości rolnych, które miałby wejść w życie w lutym przyszłego roku. Proponowane rozwiązania mają iśc w kierunkuw kierunku wprowadzenia w naszym kraju właściwego zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną. Termin zgłaszania uwag wyznaczono na 30 listopada br.

Źródło: http://krir.pl