Strategia rozwoju sektora wołowiny Wołowina 2022

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się piąte spotkanie ws. strategii rozwoju sektora wołowiny i programu "Wołowina 2022". W debacie wzięli udział przedstawiciele ministerstwa, Rady Sektora Wołowiny, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

–  Troską resortu jest opłacalność produkcji i stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych –  powiedział podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel. Minister przypomniał, że w ubiegłym roku został przyjęty Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce. Zgodnie z intencją tego dokumentu, każdy rynek ma mieć opracowaną tzw. strategię wykonawczą, w tym sektor wołowiny.

W grudniu 2016 r. branża podpisała porozumienie „Polska wołowina 2022". Według niego do 2022 ma być podjęty rozwój sektora wołowiny.

Źródło: MRiRW