Szefowie służb ochrony roślin debatują w Brukseli


Trwające aktualnie posiedzenie grupy roboczej szefów służb ochrony roślin (COPH’s) jest zdominowane tematami dotyczącymi przygotowań do wdrożenia nowych przepisów zdrowia roślin (Rozporządzenie UE 2016/2031) oraz urzędowych kontroli (Rozporządzenie UE 2017/625). Regulacje te mają kluczowe znaczenie dla działalności służb kontrolnych zdrowia roślin, wprowadzają bowiem szereg nowych rozwiązań
i wymagań.

Począwszy od 14 grudnia 2019 roku, obowiązkiem wszystkich Państw Członkowskich będzie m.in. przygotowanie planów awaryjnych, dla tzw. agrofagów priorytetowych – gatunków, które potencjalnie mogą zostać zawleczone i zadomowić się na terytorium tego Państwa. Wymagane jest również prowadzenie przez służby ochrony roślin, we współpracy z innymi urzędami i organizacjami, ćwiczeń symulacyjnych i planów działań na rzecz zwalczania tych organizmów szkodliwych dla roślin. Bardzo cenne są doświadczenia niektórych krajów z już przeprowadzonych ćwiczeń.  

 Zagadnieniem także wymagającym intensywnych przygotowań krajowych służb ochrony roślin jest wyznaczenie urzędowych laboratoriów zdrowia roślin i przygotowanie ich do realizacji zadań wg nowych regulacji, poprzez uzyskanie niezbędnych kompetencji,
w tym akredytację całego zakresu badawczego.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Komisję Europejską i Prezydencję estońską, uczestniczy główny inspektor Andrzej Chodkowski i dyrektor Centralnego Laboratorium Mirosława Konicka.

Źródło 
Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 
http://piorin.gov.pl/