Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przyjęła delegację Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego

Wizyta delegacji Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego

W dniach 15-16 stycznia wizytę w SGGW złożyła 13-osobowa delegacja Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Jełgawie.
W skład delegacji wchodzili m.in.: Pani Irina Pilvere - Rektor, Pan Aigars Laizans - Prorektor ds. Studiów, Pani Zinta Gaile - Dziekan Wydziału Rolnictwa, Pan Ilmars Dukulis - Dziekan Wydziału Technicznego, Pan Linards Sisenis - Dziekan Wydzialu Leśnego, Pan Martins Sabovics - Dziekan Wydziału Technologii Żywności, Pan Voldemars Bariss - Kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej, Pani Sandra Muiziece-Brasava - Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Pani Nora Tomane - Dyrektor Centrum Finansowego, Pani Sandra Sproge - Dyrektor Centrum Studiów, Pani Lasma Licite - Dyrektor Centrum Komunikacji i Marketingu.

W pierwszym dniu wizyty odbyły się spotkania z władzami SGGW: Prorektorem ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Michałem Zasadą, Prorektorem ds. Rozwoju prof. dr hab. Kazimierzem Banasikiem, Prorektorem ds. Dydaktyki prof. dr hab. Kazimierzem Tomalą. Dziekani złożyli wizyty na wydziałach: Rolnictwa i Biologii, Inżynierii Produkcji, Leśnym, Nauk o Żywności, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Nauk Społecznych. Przedstawiciele administracji spotkali się z kierownikami jednostek administracji centralnej SGGW: Kwestury, Centrum Informacji i Transferu Technologii, Biura Współpracy Międzynarodowej, Biurem Spraw Studenckich, Biura Promocji i Biura Prasowego, Biura Międzynarodowych Projektów Badawczych. Goście zwiedzili tez Centrum Wodne.

W latach 2009-2014 Łotewski Uniwersytet Rolniczy był naszym partnerem w programie wymiany akademickiej Erasmus, od  2015 współpracujemy w ramach w programu Erasmus+. Prowadzone rozmowy dotyczyły możliwości dalszego rozwoju współpracy dydaktycznej i naukowej obu uczelni.

Źródło: http://www.sggw.pl/