Szkolenie e-learningowe pn.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 22.02. - 30.03.2018 r. szkolenie internetowe pt. „Efektywne wykorzystanie innowacyjnych metod w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest przedstawienie metod w zakresie efektywnego wykorzystania gospodarki wodnej jako czynnika rozwoju rolnictwa, środowiska i obszarów wiejskich. Omawiane będą m.in.:
- zasoby wodne a rozwój terenów wiejskich,
- potrzeby wodne rolnictwa, zaspokojenie potrzeb rolnictwa i środowiska przyrodniczego,
- techniczne i nietechniczne metody retencjonowania wody, znaczenie dla produkcji rolnej
i rozwoju obszarów wiejskich,
- rola urządzeń melioracji wodnych w rolnictwie i środowisku przyrodniczym,
- pozarolnicze możliwości wykorzystania cieków i zbiorników wodnych,
- aktualne wyzwania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w świetle zmian klimatycznych
i doświadczeń międzynarodowych,
- naturalne metody retencjonowania wody.
Udział w szkoleniu internetowym jest bezpłatny. O zakwalifikowaniu się na szkolenie powiadomimy po zakończeniu rekrutacji.
Doradców zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa mailem (skan) na adres: m.szaszkiewicz@cdr.gov.pl lub faxem na nr 12 425 05 05.
Rekrutacja będzie prowadzona do 15 lutego 2018 r.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa.
Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone zaświadczeniem po uzyskaniu minimum 60% sumy punktów za test rozwiązany w ramach szkolenia.

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego 
http://cdr.gov.pl/