Szkolenie e-learningowe pn.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich” w terminie od 15.02.2018 r. do 15.03.2018 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Szkolenie skierowane jest do rolników, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjną formą działalności jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze. Z jednej strony model gospodarstwa opiekuńczego wpisuje się w proces deinstytucjonalizacji pomocy społecznej w Polsce, a z drugiej stanowi sposób zagospodarowania niewykorzystanych zasobów gospodarstw rolnych/wiejskich. Celami szczegółowymi szkolenia są: zapoznanie uczestników z przykładami gospodarstw opiekuńczych funkcjonujących w innych krajach; zwiększenie wiedzy wśród uczestników na temat obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych oraz potencjalnych źródeł finansowania tej działalności; a także podniesienie umiejętności w zakresie pracy z osobami zainteresowanymi prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego.

Szkolenie składa się z pięciu modułów szkoleniowych:
Moduł 1: Rolnictwo społeczne jako nowa funkcja gospodarstw wiejskich w wielofunkcyjnym modelu rozwoju obszarów wiejskich
Moduł 2: Doświadczenia zagraniczne funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych
Moduł 3: Przesłanki rozwoju gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Polsce
Moduł 4: Gospodarstwa opiekuńcze – możliwe formy prawne i organizacyjne
Moduł 5: Wybrane źródła finansowania gospodarstw opiekuńczych

Materiały szkoleniowe będą dostępne w terminie od 15.02.2018 r. do 15.03.2018 r. w celu możliwości wybrania dogodnego czasu samokształcenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z każdego testu w trakcie szkolenia.
Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona w sposób ciągły od 15.01.2018 r. do 28.02.2018 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać mailem (skan) na adres: t.sedzik@cdr.gov.pl, faxem na nr: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków.
Koszt udziału w szkoleniu dla zainteresowanych rolników, LGD, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów wynosi 30 zł. Płatności prosimy dokonywać na rachunek:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
BGK O/Kraków
ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków
Nr rachunku: 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych szkolenia:
Józefina Król - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 09, e-mail: j.krol@cdr.gov.pl

• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Teresa Sędzik - Zespół Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 54, e-mail: t.sedzik@cdr.gov.pl

• w sprawach technicznych w tym obsługi internetowej:
Bartłomiej Mitka - Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl

Zapraszamy!

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego 
http://cdr.gov.pl/