Ubezpieczenia dla dużych producentów rolnych

Dokonano zmian we wnioskach dla producentów rolnych, który są dużymi przedsiębiorstwami i chcieliby zawrzeć umowę ubezpieczenia z dopłatami do stawek w zakresie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wnioski należy wypełnić wraz z formularzem scenariusza alternatywnego i przedłożyć ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi.

Od 2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz alternatywny składany przez duże przedsiębiorstwo, przynosi efekt zachęty.

Źródło: MRiRW