Ubój na własny użytek

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad uproszczeniem zasad dotyczących uboju na użytek własny. Ułatwienia miałyby dotyczyć kwalifikacji osób, które będą dokonywać uboju zwierząt kopytnych w gospodarstwie na własny użytek.

Kwalifikacje powinny objąć zaświadczenie o szkoleniu, wiedzę dotyczącą podstawowych wzorów zachowań i potrzeb poszczególnych gatunków zwierząt oraz oznak przytomności i reakcji na bodźce bólowe, a także zasad określonych w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Zasady nie obejmują uboju drobiu, zajęcy i królików poza rzeźnią na potrzeby własne. Na potrzeby dostawcze potrzebne będą odpowiednie kwalifikacje.

Źródło: MRiRW