Warzywa, owoce i mleko w szkołach

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych, które mają pójść na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019.

Kwota, którą zaproponowano, to 234,1 mln zł, w tym z budżetu krajowego 128,1 mln zł. Ustalono, że stawka pomocy finansowej na porcję mleka i produktów mlecznych będzie w wysokości 0,75 zł. Stawka pomocy na porcję owoców i warzyw będzie na tym samym poziomie.

Założeniem programu jest promocja spożywania zdrowych produktów wśród dzieci i kształtowanie ich nawyków żywieniowych.

Źródło: MRiRW