Wnioski o dopłaty ARiMR tylko przez Internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła zmiany w sposobie składania wniosków o przyznanie płatności.

1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
3. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Każda z opcji ma swoje uwarunkowania. Pełny harmonogram i szczegóły zmian dostępne są na stronie ARiMR.

Źródło: ARiMR