Wytyczne dotyczące podawania ilościowej zawartości składników


Komisja Europejska opublikowała „Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników”.

Jego celem  jest  przedstawienie  wytycznych  dla  przedsiębiorstw i  organów  krajowych w  sprawie  stosowania  zasady  deklarowania  ilościowej  zawartości  składników  (Quantitative  Ingredients  Declaration  – QUID) w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady  (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku  w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Źródło 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
http://www.ijhar-s.gov.pl