Wyższe zbiory ziemniaków w UE w 2017 r.

Z informacji opublikowanych w połowie września br. przez stowarzyszenie the North – western-European Potato Growers wynika, że tegoroczne zbiory ziemniaków we Wspólnocie mogą być znacznie wyższe niż w 2016 r.

W pięciu krajach, które odpowiadają łącznie za ok. 60% produkcji ziemniaków w UE, tj. w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii, zbiory są szacowane na poziomie ok. 27,9 mln t. W porównaniu z 2016 r. oznacza to blisko 14- procentowy wzrost, natomiast w odniesieniu do średniej 5- letniej ok. 12-procentową zwyżkę.

Wciąż jednak tegoroczna produkcja ziemniaków będzie niższa od rekordowych 28,5 mln t, jakie zostały zebrane w 2014 r. Jak podaje IERiGŻ, ceny ziemniaków w Niemczech czy we Francji na przełomie września i października były wyraźnie niższe niż przed rokiem.

W Polsce zbiory ziemniaków wyniosą ok. 9 mln t, czyli będą o 2% wyższe niż w 2016 r. GUS powierzchnię uprawy ziemniaków ocenia na ponad 0,3 mln ha, a plony na 28,5 t/ha, czyli na zbliżone do ubiegłorocznych. Nadmierne uwilgotnienie gleby oraz nawracające opady deszczu we wrześniu utrudniały zbiór ziemniaków, powodowały gnicie bulw oraz pogorszenie ich jakości.

 edług danych opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, przeciętna cena skupu ziemniaków w dniach 16- 17.10.2017 wynosiła 0,36 zł/kg wobec 0,31 zł/kg rok wcześniej.

 Źródło: AgroTydzień BGŻ BNP Paribas