Wzrósł przerób rzepaku

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju podało, że w 2017 roku wzrósł przerób rzepaku. W porównaniu do 2016 roku przerób nasion rzepaku w zakładach skupionych w PSPO wzrósł w 2017 roku o 106 tys. ton. Był on wyższy w drugiej połowie roku; wytłoczono wtedy ok. 56 proc. wolumenu rzepaku, co wiązało się z terminem zbioru nasion.

Wraz ze wzrostem samego przerobu nastąpił proporcjonalny progres w produkcji oleju. W przypadku oleju surowego produkcja wyniosła w ubiegłym roku 1084 tys. ton (wyższa o 30 tys. ton w stosunku do 2016 roku), w przypadku oleju rafinowanego wyprodukowano 416 tys. ton (więcej o 11 tys. ton w stosunku do 2016 roku). 

Źródło: PSPO