Wzrost dochodów w rolnictwie

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odnotował wzrost dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w ubiegłym roku. Wyniósł on ok. 30 proc.

- Ciągle poszukujemy takich działań, które z jednej strony sprzyjają obniżce kosztów produkcji rolnej, a z drugiej strony poszerzają możliwości zbytu produktów z gospodarstwa – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel na konferencji.

W spotkaniu wziął udział dyrektor IERiGŻ-PIB prof. Andrzej Kowalski. – W minionym roku nastąpił 12 proc. wzrost produkcji rolnej przy tylko 2 proc. wzroście kosztów, wynikających głównie ze wzrostu cen energii – poinformował dyrektor Instytutu.

Wzrost wyniknął przede wszystkim z sytuacji rynkowej, a także, jak podkreślił Kowalski, ze złagodzenia dysparytetu rolniczego w stosunku do dochodów w całej gospodarce narodowej.

Źródło: MRiRW