Za polską wołowinę najwięcej płacą w Izraelu i Wielkiej Brytanii


Dominującą pozycję w polskim eksporcie, podobnie jak przed rokiem, miało mięso wołowe świeże, schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wynosił około 92%. Wśród głównych nabywców tej wołowiny najwyższe ceny uzyskiwano w eksporcie do Wielkiej Brytanii (4,34 EUR/kg) i Izraela (5,76 EUR/kg), a najniższe w wywozie do Niemiec (2,90 EUR/kg) i Holandii (2,91 EUR/kg) - czytamy w raporcie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej "Rynek rolny - grudzień 2017".

Jak informuje IERiGŻ, w okresie styczeń-październik 2017 r. skupiono 593,4 tys. ton bydła (wagi 
żywej), tj. o 13,0% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 171,0 tys. ton wołowiny (wzrost o 11,0%).

Średnia cena skupu bydła wyniosła w tym okresie 6,29 zł/kg i była o 6,3% wyższa niż przed rokiem, natomiast w październiku br. wzrosła o 2,1% do 6,44 zł/kg w porównaniu z wrześniem 2017 r. Cena skupu młodego bydła wyniosła w październiku br. 6,68 zł/kg i była o 2,7% wyższa niż przed miesiącem.

Wzrost cen skupu żywca wołowego, przy niskich cenach pasz wpłynęło na poprawę relacji cen żywiec:mieszanka B2 dla opasów. Relacja ta była korzystniejsza w pierwszych dziesięciu miesiącach br. niż w analogicznych miesiącach 2016 r.

Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu listopada 2017 r., tak jak dotychczas, najniższe ceny skupu notowano w regionie północnym (5,81 zł/kg), a najwyższe w regionie południowym (6,80 zł/kg). Ćwierci z krów były najtańsze w regionie południowym (10 812 zł/tonę), a byków w regionie północnym (13 734 zł/tonę), natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat były najwyższe w regionie południowym (13 985 zł/tonę), a krów w regionie północnym (11 404 zł/tonę).

Na poziomie detalu, od stycznia do października 2017 r., mięso wołowe zdrożało średnio o 2,7%, a cielęce o 1,8%. Ceny detaliczne różnych rodzajów mięsa wołowego zmieniły się nieznacznie. W październiku 2017 r. w porównaniu z grudniem 2016 r. spośród asortymentów monitorowanych przez GUS zdrożały: szponder (mięso wołowe z kością) z 18,73 do 18,91 zł/kg, rostbef i antrykot z 26,60 do 27,59 zł/kg, mięso wołowe bez kości z udźca z 32,53 do 33,21 zł/kg, mięso cielęce z kością z 28,29 do 29,05 zł/kg i mięsa cielęcego bez kości z 47,34 do 48,17 zł/kg.

Polska wołowina pozostaje konkurencyjna cenowo na rynku unijnym. W okresie 13.11-19.11.2017 przeciętna cena tusz kategorii A/C/Z1 klasy R32 była w Polsce o ok. 11% niższa niż średnio w UE (387,43 EUR/dt) i wyniosła 345,97 EUR/dt, a tusz młodego męskiego bydła w wieku 12-24 miesiące (kategorii A klasy U+R+O) o 12% niższa (346,07 EUR/dt). Tusze kategorii A/C/Z klasy R3 były droższe również u naszych głównych odbiorców tj. we Włoszech (o 18%), Niemczech (o 15%), Hiszpanii (o 12%), Francji (o 3%) i Wielkiej Brytanii (o 18%).

Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. był większy o ok. 9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Było to wynikiem wzrostu eksportu mięsa schłodzonego (o 5%), mięsa mrożonego (o 35%), mięsa solonego i wędzonego (prawie 4,5-krotnie) oraz spadku wywozu bydła domowego i hodowlanego (o odpowiednio o 30% i 11%) oraz przetworów wołowych (o 2%).

Polskiemu eksportowi sprzyja większy popyt na unijną wołowinę ze strony Hongkongu, Turcji, Izraela i Filipin. W br. uwarunkowania w światowym handlu zagranicznym wołowiną są korzystniejsze niż przed rokiem. Zgodnie z prognozami ekspertów FAO więcej zaimportują: Chiny, Japonia, Wietnam, 
Indonezja, Korea Południowa, mniej Egipt, USA, Kanada i UE. Wśród liczących się światowych eksporterów, USA, Indie, Argentyna, UE, Brazylia, Kanada, Meksyk i Ukraina zwiększą eksport, a wywóz z Australii, Nowej Zelandii, Paragwaju i Białorusi zmniejszy się.

Dominującą pozycję w polskim eksporcie, podobnie jak przed rokiem, miało mięso wołowe świeże, schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wynosił około 92%. Eksportowano je głównie do Włoch, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Izraela. Wśród głównych nabywców tej wołowiny najwyższe ceny uzyskiwano w eksporcie do Wielkiej Brytanii (4,34 EUR/kg) i Izraela (5,76 EUR/kg), a najniższe w wywozie do Niemiec (2,90 EUR/kg) i Holandii (2,91 EUR/kg). Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w tym okresie został zmniejszony o 12% do 44,3 tys. ton.