Zabiegi agrotechniczne także po 30 listopada?

Deszczowa jesień i duża ilość opadów sprawiła, że w wielu regionach Polski, wjazd na pole jest praktycznie niemożliwy.
Niekorzystna aura sprawiła, że duża liczba rolników, nie zdążyła jeszcze wykonać prac związanych ze zbiorami oraz przeprowadzeniem zabiegów agrotechnicznych - takich jak nawożenie i orka.
Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów, z dniem 30 listopada, minie termin  stosowania nawozów naturalnych i organicznych.
Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu, nawozy organiczne i naturalne - płynne i stałe, czyli obornik, gnojówka, gnojowica, mogą być stosowane w terminie od 1 marca do 30 listopada.
Jeżeli rolnicy nie wykonają tego zabiegu w ciągu najbliższych kilku dni, w świetle prawa, będą mogli przystąpić do nich dopiero wiosną, co niekorzystnie wpłynie na poziom plonów.
W związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną nadmiernymi opadami deszczu, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu dopuszczenie możliwości wykonania zabiegów agrotechnicznych do końca bieżącego roku.

Źródło: KRIR