Zazielenienie - ułatwienia dla rolników

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku 2018 jednej z praktyk zazielenienia − dywersyfikacji upraw.

Ulewy, które w ubiegłym roku występowały od sierpnia do października uniemożliwiły siewy. Stąd też decyzja, aby gospodarstwa, w których udział gruntów ornych, które nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin na 2018 r. lub na których uprawy te zostały utracone w wyniku ulewnych deszczy i powodzi wynosi co najmniej 30 proc. całkowitej powierzchni ozimin w gospodarstwie, będą mogły skorzystać z derogacji.

Pełne warunki otrzymania ułatwień dostępne tutaj.

Źródło: MRiRW