Zmiany w FSUSR

Na początku maja weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 827).

W ramach tej zmiany nastąpiło zwiększenie sumy jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej z 700 zł do 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej finansuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Źródło: MRiRW