Zniesienie obowiązku spisu zwierząt

Zarząd KRIR, na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie zniesienia corocznego obowiązku spisu zwierząt gospodarskich i informowania o tym biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W odpowiedzi, MRiRW poinformowało, że obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który przewiduje likwidację obowiązku przeprowadzania spisu dla posiadaczy bydła.

Źródło: KRIR