Na czym polega praca zootechnika?

Zootechnik to osoba zajmująca się nadzorem i opieką nad powierzonymi mu zwierzętami znajdującymi się na fermach, w hodowlach, ogrodach zoologicznych. Zootechnik dba o odpowiednie przygotowanie pasz oraz zapewnienie dobrych warunków życia zwierząt. Asystuje przy porodach, podaję szczepionki oraz współpracuje z weterynarzami. Głównie pracuje ze zwierzętami zdrowymi.
 
WYMAGANIA

Osoba pracująca w zawodzie zootechnika powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje - kierunkowe wykształcenie, przynajmniej średnie. Wiele osób decyduje się podjąć studia w celu uzyskania tytułu magistra inżyniera. Ważnym elementem jest wybór specjalista, która pozwala wypracować umiejętności niezbędne podczas pracy w konkretnym obszarze np. hodowla czy reprodukcja zwierząt.
Pracodawcy zwracają również uwagę na doświadczenie kandydata oraz zamiłowanie i umiejętności do pracy ze zwierzętami. Dobrze aby kandydat znał specyfiki funkcjonowania poszczególnych gatunków. Zootechnik musi znać aspekty prawne związane z postępowanie ze zwierzętami.
 
WARUNKI PRACY

Praca zootechnika wykonywana jest tylko i wyłącznie na miejscu (na fermie, hodowli itp.) i dotyczy codziennej opieki nad zwierzętami. Zootechnik może pracować w większej grupie lub samodzielnie. Osoba zatrudniona jako kierownik zootechnik odpowiada również za zarządzanie personelem, rekrutacją i sporządzaniem raportów.
 
ZAROBKI

Ciężko określić średnią krajową przy zarobkach zootechnika. Wynagrodzenie jest uzależnione od regionu, miejsca pracy, wielkości gospodarstwa, zakresu obowiązków, trudności.