Zwiększona pomoc żywnościowa

Na początku marca odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogramu 2017. Pomoc mogą uzyskać osoby oraz rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nie większy niż 1268 złotych w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Dyrektor generalny KOWR Witold Strobel poinformował, że realizacja Podprogramu 2017 przebiega zgodnie z harmonogramem. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest koordynatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W ramach Podprogramu 2017 przewiduje się dostawy w ilości około 69 tysięcy ton artykułów spożywczych o wartości około 340 mln złotych. Liczba produktów wzrosła do 21. W ramach pierwszej realizacji programu w 2014 roku było tylko 5 produktów.

Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podprogram 2017 trwa od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku.

Źródło: MRiRW