Zwrot części podatku akcyzowego

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, każdy producent rolny, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego nabywanego do produkcji rolnej powinien do 28 lutego b.r.. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego do miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami (mogą być kopie) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. Należny zwrot podatku akcyzowego za ten okres wypłacany będzie w terminie od dnia 3 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2018 r., gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Źródło: MRiRW