Znajdź pracownika

Wizytówka

Jestem osobą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, kreatywną, umiejącą pracować pod presją czasu i podejmującą szybkie decyzje. Przez 14 lat pracowałam w Agencji Rynku Rolnego, gdzie przechodziłam przez wszystkie szczeble zaszeregowania - od referenta do głównego specjalisty. Jestem osobą z wiedza i doświadczenie zdobytą podczas długoletniej pracy w Sekcji Kontroli Technicznych, która zajmowała się wieloma mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz z wyższym wykształceniem (inż. ogrodnictwa, mgr rolnictwa, studia podyplomowe z Kontroli i auditu w administracji publicznej oraz z Integracji Europejskiej - Agrobiznes i Obszary Wiejskie). Nadmienię również, iż przez kilka lat pełniłam funkcja zastępcy Kierownika SKT, byłam Auditorem wewnętrznym w ARR, otrzymałam wiele nagród za wykonywaną pracę oraz wychowałam się na wsi gdzie przez wiele lat pomagałam rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, gdzie zdobyłam praktyczna wiedzę z zakresu hodowli zwierząt i uprawy roli.Wykształcenie

Wykształcenie: Wyższe

Znajomość Języków:

Szkoły

1234 - 1234
Zdobyty tytuł: Technik Leśnik
Nazwa szkoły: Technikum Leśne w Goraju
Kierunki kształcenia, zdobyte umiejętności: Policealne Studium Leśne o specjalności Gospodarka Leśna
1234 - 1234
Zdobyty tytuł: Inżynier ogrodnictwa
Nazwa szkoły: Akademia Rolnicza w Poznaniu
Kierunki kształcenia, zdobyte umiejętności: Studia inżynierskie Wydział Ogrodniczy, kierunek Ogrodnictwo, specjalność Ogrodnictwo ogólne;
1234 - 1234
Zdobyty tytuł: Studia podyplomowe
Nazwa szkoły: Akademia Rolnicza w Poznaniu
Kierunki kształcenia, zdobyte umiejętności: Roczne Studia Podyplomowe w zakresie Integracji europejskiej - Agrobiznes i Obszary wiejskie
1234 - 1234
Zdobyty tytuł: Studia podyplomowe - Kontrola i audyt w administracji publicznej
Nazwa szkoły: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Kierunki kształcenia, zdobyte umiejętności: Roczne Studia Podyplomowe w zakresie Kontrola i audyt w administracji publicznej
1234 - 1234
Zdobyty tytuł: Magister/inżynier rolnictwa
Nazwa szkoły: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Kierunki kształcenia, zdobyte umiejętności: Studia magisterskie na kierunku Rolnictwo o specjalności Produkcja roślinna

Doświadczenie

1234 - 1234
Stanowisko: Specjalista w biurze działań społecznych i środowiskowych oraz płatności bezpośrednich ARiMR w Toruniu
Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu
Obowiąziązki: • Obsługuję pomoc finansową dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa; • Obsługuję sprawy z zakresu działania Uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności; • Obsługuję mechanizmy przejęte z Agencji Rynku Rolnego;
1234 - 1234
Stanowisko: Główny specjalista/ starszy specjalista/ specjalista/ starszy referent w Sekcji Kontroli Technicznych - OT ARR w Bydgoszczy
Firma: Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy
Obowiąziązki: • Przeprowadzałam kontrole techniczne w ramach mechanizmów administrowanych przez ARR; • Sporządzałam raporty z kontroli oraz inne wymagane dokumenty i przekazywałam je do właściwych komórek organizacyjnych Centrali/OT; • Prowadziłam rejestr kontroli technicznych; • Opracowywałam informacje okresowe z kontroli technicznych i przekazywałam je do Biura Kontroli Technicznych w Centrali; • Przygotowywałam propozycje zmian mających na celu usprawnienie procesu wykonywanych kontroli technicznych; • Pobierałam i przekazywałam próbki produktów rolno-spożywczych do analiz laboratoryjnych zleconych JWZD/JWA oraz sporządzałam protokoły pobrania próbek i powiadomienia o zlecaniu wykonania analiz laboratoryjnych; • Wykonywałam podstawową ocenę jakościową produktów objętych mechanizmami administrowanymi przez ARR; • Wydawałam decyzje i zaświadczenia związanych z mechanizmami WPR; • Zastępowałam Kierownika Sekcji podczas Jego nieobecności;
1234 - 1234
Stanowisko: Starszy referent / referent w Sekcji Kwotowania Produkcji Mleka - OT ARR w Bydgoszczy
Firma: Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy
Obowiąziązki: • Prowadziłam działania związane z realizacją mechanizmu WPR "Kwotowanie produkcji mleka"; • Rejestrowałam i rozpatrywałam wnioski o przyznanie indywidualnych kwot mlecznych dla dostawców hurtowych i bezpośrednich; • Przygotowywałam decyzje związane z realizacją systemu kwotowania produkcji mleka; • Prowadziłam monitoring i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa przez dostawców i podmioty skupujące; • Prowadziłam monitoring informacji dotyczący poziomu wykorzystania IKM; • Sporządzanie sprawozdań i analizy z prowadzonej działalności w zakresie kwotowania produkcji mleka;


Umiejętności i kompetencje

Prawo jazdy: B
Własny samochód: TAK
Stosunek do służby wojskowej: NIE DOTYCZY

Moje preferencje odnośnie poszukiwanej pracy

Wynagrodzenie: do uzgodnienia
Region: Kujawsko-pomorskie
Rodzaj umowy o pracę: stała
Gotowość do pracy od: 1234 - 1234CV, które są z tego samego województwa co oglądane:

Zdjęcie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pracownik produkcji

Przemysław

Zobacz CV
Zdjęcie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Jestem osobą młodą, dynamiczną i w pełni dyspozycyjną. Pragnę realizować się pracując w wyuczonym zawodzie. Kocham zwierzęta, jednak najbliższe mi jest bydło, ponieważ wychowałam się w gospodarstwie utrzymującym stado krów mlecznych. Jednak nie widzę przeszkód do pracy przy innych garunkach zwierzat lub np. w mieszalni pasz. Zamierzam, także podjąć dalszą naukę na studiach podyplomowych i zdobyć uprawnienia analityka medycznego. Po ukończeniu takiej szkoły otworzy się przede mną także rynek pracy w laboratoriach.

Magdalena

Zobacz CV
Zdjęcie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

, Absolwent technium Agrobiznesu , Student 4 roku rolnictwa na UTP w Bydgoszczy . Pasjonat rolnictwa i całej otoczki skupionej wokół niego od dziecka związany z rolnictwem , Jestem osobą komunikatywną , lubiącą prowadzić dyskusję, Lubiącą uczyć się nowych rzeczy.

Piotr

Zobacz CV