Znajdź pracownika

Zdjęcie

Wizytówka

Posiadam stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Mam doświadczenie w pracy przy róznych gatunkach zwierząt. Pracowałam także w labolatoriach w Polsce i zagranicą. Zajmowałam się również prowadzeniem zajęć dydatktycznych oraz pisaniem publikacji naukowych.Wykształcenie

Wykształcenie: Wyższe

Znajomość Języków:

Szkoły

1234 - 1234
Zdobyty tytuł: dr
Nazwa szkoły: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Kierunki kształcenia, zdobyte umiejętności: Doktorat zdobyty w Instytucie Nauk o Zwierzęta Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Praca doktorska dotyczyła wpływu polimorfozmów wybranych genów na jakość wołowiny. Wykonywane analizy: izolacja DNA, PCR-RFLP, mikroskopia elektronowa (preparaty, ocena tkanek), tekstura mięsa, badanie składu chemicznego mleka (zawartość tłuszczu - metoda Gerbera, laktozy - metoda Bertranda i kwasów tłuszczowych - chromatografia) i mięsa (zawartość tłuszczu - metoda Gerbera i białka ogólnego - metoda Kjeldahla).
1234 - 1234
Zdobyty tytuł: mgr inż.
Nazwa szkoły: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Kierunki kształcenia, zdobyte umiejętności: Zootechnika - Hodowla Zwierząt

Doświadczenie

1234 - 1234
Stanowisko: młodszy analityk kliniczny
Firma: HTA Consulting
Obowiąziązki: Opracowywanie strategii wyszukiwania badań i przeglądów systematycznych, ekstrakcja i interpretacja danych, przygotowywanie prezentacji i opracowań pisemnych dotyczących technologii medycznych, przygotowywanie dokumentów związanych z rejestracją leków.
1234 - 1234
Stanowisko: autor publikacji
Firma: Tetera Foods
Obowiąziązki: Pisanie publikacji popularno naukowych z zakresu hodowli zwierząt.
1234 - 1234
Stanowisko: laborant
Firma: Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja) Instytut Genetyki i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Obowiąziązki: analizy laboratoryjne: izolacja DNA i RNA, western blot, reakcje PCR, mikroskopia elektronowa: wykonywanie preparatów i ocena tkanek
1234 - 1234
Stanowisko: laborant
Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny Zakład Higieny Weterynaryjnej Pracownia Badań Serologicznych i Wirusologicznych
Obowiąziązki: analizy laboratoryjne: testy ELISA, OKAP, OA, OWD
1234 - 1234
Stanowisko: pracownik biura
Firma: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Obowiąziązki: współpraca z Krakowskim Schroniskiem Zwierząt w zakresie prowadzenia adopcji zwierząt, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących interwencji, sporządzanie pism i prowadzenie korespondencji
1234 - 1234
Stanowisko: zootechnik
Firma: B. H. U. Profarm – Ferma trzody chlewnej
Obowiąziązki: prowadzenie dokumentacji stada, zabiegi zootechniczne i weterynaryjne (przygotowywanie nasienia, inseminacja, USG, szczepienia, zabiegi na porodówce)
1234 - 1234
Stanowisko: opiekun koni
Firma: Ośrodek Jeździecki Włosań
Obowiąziązki: prace związane z utrzymaniem koni
1234 - 1234
Stanowisko: praktykant
Firma: Stadnina Koni Huculskich Gładyszów
Obowiąziązki: prace związane z utrzymaniem koni
1234 - 1234
Stanowisko: praktykant
Firma: Stacja Doświadczalna Katedry Hodowli Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Krakowie
Obowiąziązki: zabiegi zootechniczne i weterynaryjne, prace porządkowe
1234 - 1234
Stanowisko: praktykant
Firma: Gospodarstwo J. Jędrys w Olszanicy
Obowiąziązki: prace porządkowe przy bydle mlecznym, dój


Umiejętności i kompetencje

Własny samochód: NIE
Stosunek do służby wojskowej: NIE DOTYCZY

Moje preferencje odnośnie poszukiwanej pracy

Stanowisko: Zoootechnik, laborant i stanowiska pokrewne,
Wynagrodzenie:
Region: Małopolskie
Rodzaj umowy o pracę: stała
Gotowość do pracy od: 1234 - 1234CV, które są z tego samego województwa co oglądane:

Zdjęcie

Województwo: Małopolskie

Systematyczność, pracowitość, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole to cechy, które połączone z wiedzą i doświadczeniem okażą się niezwykle przydatne na proponowanym stanowisku. Jednocześnie jestem nastawiona na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.Chcę również podkreślić, że nie boję się wyzwań i z pewnością sprostam wszystkim stawianym przede mną zadaniom..

Monika

Zobacz CV
Zdjęcie

Województwo: Małopolskie

...

Wojciech

Zobacz CV
Zdjęcie

Województwo: Małopolskie

Stanowisko: Fitopatolog, mykolog

Doktor nauk rolniczych z zakresu fitopatologii. Praca doktorska dotyczyła różnorodności mykobiota występujących na wybranych odmianach różanecznika zimozielonego Rhododendron L. Przeprowadzone przeze mnie badania ukierunkowane były na ocenę skuteczności działania grzybów Trichoderma spp. na ograniczenie występowania grzybów patogenicznych oraz na identyfikację grzybów patogenicznych oraz organizmów grzybopodobnych będących sprawcami chorób różaneczników. Wyniki moich badań dostarczają informacji na temat składu gatunkowego mykobiota testowanych roślin dzięki czemu w praktyce można dobierać odmiany roślin do uprawy lub ograniczać występowanie chorób przez zastosowanie odpowiedniej profilaktyki i dobór właściwej ochrony chemicznej. Jestem współautorką 12 oryginalnych publikacji w tym wydrukowanych w Acta Scientiarum Polonorum o Impact Factor 0,691, w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych, w Acta Agrobotanica, Phytopathologia i Progress in Plant Protection. W latach 2010-2012 brałam udział w czterech konferencjach naukowych.

Barbara

Zobacz CV