Polityka prywatności

Administrator serwisu Agropraca.pl, tj. firma PHU Agrovet z siedzibą w  18-411 Śniadowo, ul. Szosowa 84, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane przez Użytkowników na stronie internetowej Serwisu, oraz przetwarzane przez konsultantów Serwisu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie pośrednictwa pracy.

Administrator gwarantuje ochronę i poufność danych osobowych. Ich przetwarzanie ma miejsce tylko i wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.

 

Anonimowość
Użytkownicy korzystający z serwisu Agropraca.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, przesłanie CV) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych. 

W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż jego dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV będą przetwarzane przez Serwis Agropraca.pl oraz jeśli pracodawca wyrazi chęć zaproszenia danej osoby na rozmowę kwalifikacyjną dane zawarte w CV zostaną pracodawcy przekazane. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

 

W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

 

Poza celami, którym służy serwis Agropraca.pl, Administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach:

  • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników;
  • zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu serwisu Agropraca.pl;
  • wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach serwisu Agropraca.pl lub jego partnerów.

 

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie Agropraca.pl
Jeżeli Użytkownik uzna, że chce usunąc swoje dane z bazy danych Serwisu Agropraca.pl może zwrócić się do Administratora kontaktując się telefinicznie, wysyłając e-mail na adres: poczta@agropraca.pl lub pocztą tradycyjna na adres: PHU Agrovet, ul. Szosowa 84, 18-411  Śniadowo. Dane te na prośbę Użytkownika zostaną bezpowrotnie usunięte. Zapisanie się do Serwisu Agropraca.pl jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

 

Ochrona danych
Informacje przesłane do Serwisu Agropraca.pl są przechowywane i przetwarzane w serwisie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu Agropraca.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

 

Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu Agropraca.pl
Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników serwisu Agropraca.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: poczta@agropraca.pl lub pisemnie do Administratora na adres: PHU Agrovet ul. Szosowa 84, 18-411 Śniadowo.

 

Wyjaśnienie użytych pojęć

 

  • cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się Użytkownik na komputerze z którego w danej chwili korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;
  • log systemowy - jest to informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera;
  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

-1

Justyna
Zdjęcie
Jestem absolwentką Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona Kołłątaja w Krakowie,o specjalizacji Agroekologia i ochrona roślin. Moje zainteresowania i umiejętności w dużym stopniu są związane z moim wykształceniem. Przez czas trwania studiów zdobyłam doświadczenie w swoim zawodzie, odbywając praktyki w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie, a także w Przedsiębiorstwie Ogrodniczym "Krokus". Jednakże wiem,że nie chciałabym tylko na nich poprzestać. Wręcz przeciwnie, chciałabym w dalszym ciągu rozwijać i poszerzać swoje umiejętności, oraz zdobyć nowe doświadczenie np. w Marketingu w Ogrodnictwie, jak również w sprzedaży Środków Ochrony Roślin oraz w dziedzinie BHP i Ochrony Środowiska. Jestem osobą ambitną, sumienną, lubiącą podejmować nowe wyzwania zawodowe.
Zobacz CV
Magdalena
Zdjęcie
Jestem tegoroczną absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na kierunku Rolnictwo ze specjalizacją Agronomia. Choć moje doświadczenia zawodowe jest niewielkie zapewniam, że mam dużo zapału i chęci do pracy. Jestem człowiekiem młodym i ambitnym, o entuzjastycznym nastawieniu do życia. Do moich głównych zalet mogę zaliczyć: pracowitość, sumienność i dokładność. Jestem osobą energiczną, godną zaufania, punktualną, dyspozycyjną oraz skrupulatną. Potrafię doskonale zorganizować sobie pracę.
Zobacz CV

-1

Magdalena
Zdjęcie
Magister agronomii. Jestem osobą odpowiedzialną, punktualną, obowiązkową, niekonfliktową, sumienną, łatwo nawiązuje więzi interpersonalne.
Zobacz CV
Adam
Zdjęcie
Inżynier rolnictwa z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gospodarstwie warzywniczym. Obecnie poszukuje pracy w dziedzinie Sprzedaży, która dałaby mi możliwość wykorzystania moich umiejętności i wiedzy z zakresu rolnictwa.
Zobacz CV
referencje
Powiadomienia o odpowiedzi pracodawcy są super, mogłem od razu uzgodnić spotkanie w sprawie pracy.

Mikołaj Świątek

Mam już pracę, ale dodałem CV i czasami otrzymuję ciekawe oferty. Polecam dla szukających alternatywy.

Wiktoria Marczak

Wszystko ładnie, sprawnie i elegancko. Nic dodać, nic ująć, bardzo dobry kontakt z obługą serwisu, profesjonalne podejście do sprawy.

Patryk Ziółkowski

nasze portale