Weterynaria

Lekarz weterynarii

Dyrektor ds. weterynarii

Lekarz weterynarii

Lekarz ds. chirurgii weterynaryjnej

Epidemiolog weterynaryjny

Kierownik ds. weterynarii

Specjalista ds. farmakologii weterynaryjnej

Specjalista ds. unasieniania

Specjalista ds. pielęgnacji bydła

Technik weterynarii

Pracownik lecznicy dla zwierząt

Pracownik laboratorium weterynaryjnego

Inseminator

Prace sezonowe, zbiór warzyw i owoców NIEMCY, HOLANDIA zagranica

Doradca ds. sprzedaży nawozów

Lekarz weterynarii

Inspektor weterynaryjny

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy inspektor weterynarii

Weterynarz

Specjalista d.s. sprzedaży telefonicznej w branży Agro Grodzisk Mazowiecki

S

Specjalista-Analityk

Dyrektor hodowli bydła mięsnego

Specjalista ds. skupu bydła i cieląt

Kierownik ds. hodowli bydła mięsnego

Specjalista ds. hodowli bydła mięsnego

Klasyfikator ds. skupu bydła rzeźnego

Rzeźnik

Pracownik fizyczny

Pracownik w gospodarstwie rolnym- bydło mleczne.

Dyrektor hodowli bydła mlecznego

Kierownik ds. hodowli bydła mlecznego

Klasyfikator ds. skupu bydła mlecznego

Dojarz

Pracownik fizyczny

Dyrektor produkcji zwierzęcej

Zarządca gospodarstwa

Kierownik ds. produkcji

Specjalista ds. produkcji

Klasyfikator ds. skupu zwierząt

Stajenny

Dojarz

Pracownik fizyczny

Pracownik produkcji zwierzęcej

Specjalista ds. sprzedaży drobiu

Dyrektor fermy drobiu

Kierownik ds hodowli drobiu

Specjalista ds hodowli drobiu

Klasyfikator ds. skupu drobiu.

Dyrektor hodowli trzody chlewnej

Kierownik ds. hodowli trzody chlewnej

Specjalista ds. hodowli trzody chlewnej

Klasyfikator ds. skupu trzody chlewnej

Pracownik fizyczny

Pracownik Farmy z Trzoda Chlewna

Dyrektor hodowli fauny wodnej

Kierownik ds. hodowli fauny wodnej

Specjalista ds. hodowli fauny wodnej

Klasyfikator ds. skupu fauny wodnej

Poławiacz

Pracownik fizyczny

Kierownik ds. nawożenia roślin

Specjalista ds. nawożenia roślin

Przedstawicielstwo handlowe

Doradca handlowy

Sprzedawca części zamiennych do maszyn rolniczych

Specjalista ds. sprzedaży pasz w dziale drobiu

Specjalista d/s handlowych, przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy w dziale maszyn rolniczych i części zamiennych.

Przedstawiciel handlowy do współpracy z gospodarstwami rolnymi Branża Rolnicza

Dyrektor ds. handlu

Kierownik ds. handlu

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy ds. maszyn

Przedstawiciel handlowy ds. nasiennictwa

Przedstawiciel handlowy ds. nawozów

Przedstawiciel handlowy ds. skupu mleka

Przedstawiciel handlowy ds. skupu zwierząt

Przedstawiciel handlowy ds. technologii

Przedstawiciel handlowy ds. weterynarii

Przedstawiciel handlowy ds. zaopatrzenia

Przedstawiciel handlowy ds. żywienia

Specjalista ds. handlu

Specjalista ds. komunikacji

Specjalista ds. obsługi klienta

Specjalista ds. ofert handlowych

Specjalista ds. sprzedaży

Sprzedawca

Przedstawiciel regionalny/Doradca klienta

Przedstawiciel handlowy ds. sprzedaży detalicznej

Regionalni doradcy-Przedstawiciele

Regionalny Doradca - Przedstawiciel

Przedstawiciel handlowy-Doradca Regionalny

Dyrektor działu sprzedaży

Dyrektor ds. marketingu

Specjalista ds. marketingu

Kierownik ds. marketingu

Specjalista ds. produkcji roślinnej

Dyrektor ds. produkcji roślinnej

Kierownik ds. gleboznawstwa

Kierownik ds. rolnictwa precyzyjnego

Kierownik ds. nasiennictwa

Kierownik ds. nawożenia roślin

Kierownik ds. ochrony roślin

Praca przy zbiorze oraz sortowaniu cebulek kwiatowych

Kierownik ds. ochrony środowiska

Kierownik ds. upraw szklarniowych

Kierownik ds. upraw

Agronom

Specjalista ds. gleboznawstwa

Specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego

Specjalista ds. nasiennictwa

Specjalista ds. nawożenia roślin

Specjalista ds. ochrony roślin

Specjalista ds. ochrony środowiska

Specjalista ds. upraw szklarniowych

Specjalista ds. upraw

Pracownik laboratorium

Hodowca roślin

Kierownik ds. funduszy unijnych

Kierownik ds. płatności bezpośrednich

Kierownik ds. wniosków PROW i PB-2

Kierownik ds. obsługi wniosków

Kierownik ds. szkolenia i edukacji

Kierownik ds. rynku bydła hodowlanego

Kierownik ds. biopaliw i energii odnawialnej

Specjalista ds. biopaliw i energii odnawialnej

Kierownik ds. produkcji żywności i napojów

Specjalista ds. produkcji żywności i napojów

Specjalista ds. funduszy unijnych

Mechatronik

Operator maszyn produkcyjnych

Elektryk

Konserwator- mechanik w dziale utrzymania ruchu

Specjalista ds. płatności bezpośrednich

Specjalista ds. wniosków PROW i PB-2

Specjalista ds. obsługi wniosków

Specjalista ds. szkolenia i edukacji

Specjalista ds. rynku bydła hodowlanego

Pracownik biurowy

Dyrektor ds. mechanizacji

Kierownik ds. mechanizacji

Specjalista ds. mechanizacji

Specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego

Inżynier automatyk

Operator maszyn rolniczych

Kierowca pojazdów osobowych

Kierowca pojazdów ciężarowych

Specjalista ds. konserwacji i napraw

Mechanik

Mechanizator

Kontroler finansowy

Księgowa/y

Kierownik ds. inwestycji

Kierownik ds. zagospodarowania przestrzennego

Kierownik ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego

Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. przetargów i zamówień

Specjalista ds. budowlanych

Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. ekonomii

Doradca Techniczno-Handlowy

Kierownik ds. audytu

Kierownik ds. rejestracji zwierząt

Kierownik ds. rejestracji gruntów

Specjalista ds. obsługi prawnej

Specjalista ds. audytu

Specjalista ds. rejestracji zwierząt

Specjalista ds. rejestracji gruntów

Specjalista ds. zasobów ludzkich

Specjalista ds. prawnych

Pracownik administracji

Praca przy maszynowym pakowaniu pomidorów

Robotnik pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie

Kierownik ds. upraw

Specjalista ds. upraw szklarniowych

Specjalista ds. upraw

Kierownik ds. upraw szklarniowych

Kierownik ds. nasiennictwa

Specjalista ds. nasiennictwa

Hodowca roślin

Kierownik ds. sprzedaży upraw i produktów rolnych

Specjalista ds. sprzedaży upraw i produktów rolnych

Młodszy Technik Leśny

Kierownik ds. zasobów naturalnych i górnictwa

Specjalista ds. zasobów naturalnych i górnictwa

Doradca handlowy do środków ochrony roślin

Kierownik ds. ochrony roślin

Specjalista ds. ochrony roślin

Biotechnologia

Kierownik ds. biotechnologii

Specjalista ds. biotechnologii

Kierownik ds. rolnictwa precyzyjnego

Specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego

Kierownik ds. informatyki i automatyki

Specjalista ds. informatyki i automatyki

Usługi związane z rolnictwem

Handlowiec

Mechanik maszyn rolniczych

Mechanik - Serwisant Maszyn Rolniczych

Sprzedawca- doradca klienta

Handlowiec - Doradca techniczno-handlowy

Specjalista działu mechanizacji

Operator- traktorzysta

Operator wózka widłowego

Specjalista ds. suszarnictwa i przechowywania zbóż

Kierownik zmiany w dziale logistyki

Doradca nasienny

Doradca Techniczno-Handlowy w Dziale Animal Nutrition

Product Manager

Regionalny Dyrektor Sprzedaży w Dziale Animal Nutrition

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Pracownik serwisu maszyn i urządzeń marki Stiga

Menedżer ds. handlu zagranicznego

Specjalista ds. handlu w dziale Zbóż

Specjalista ds. handlu w Dziale Maszyn Rolniczych

Specjalista ds. zakupów i organizacji – Dział Zwierząt

Menadżer ds. analiz cen

Menadżer ds. handlu - produkty zboża/rzepak

Specjalista ds. chowu kur niosek/ Zootechnik

Kierownik badań/doświadczeń polowych

Technik-Doświadczalnik

Pracownik fizyczny do wykaszania

Doradca Regionalny

Specjalista ds. produktu

Regionalny doradca techniczno - handlowy

Inżynier utrzymania ruchu

Specjalista ds. rozliczeń w dziale handlowym

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracownik farmy zwierzęcej

Doradca żywieniowy

Praca przy pielęgnacji roślin ozdobnych

Praca w gospodarstwie rolnym- 2 osoby

LABORANT- PRÓBOBIORCA

Spedytor krajowy

Kierownik ds. obsługi kluczowych klientów (SKAM)

Specjalista d.s. sprzedaży telefonicznej w branży Agro

Pracownik terenowy

Praca w gospodarstwie - bydło mięsne

Doradca w Agrobiznesie/Asystent Doradcy w Agrobiznesie

Doradca ds. żywienia zwierząt

Kierownik działu handlowego

Specjalista ds gospodarki odpadami

Doradca agrotechniczny/Przedstawiciel handlowy

Praca przy „likwidacji” szklarni w Holandii

Menedżer produkcji

Zbiór malin - Portugalia

Specjalista ds. sprzedaży. Cała Polska.

Specjalista-analityk w Wydziale Badań i Rozwoju

Analityk

Specjalista ds. strategii

Konsultant/Agent

Inżynier

Specjalista ds. gastronomii i hotelarstwa

Specjalista ds. logistyki i dystrybucji

Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. jakości

Specjalista ds. badań i rozwoju

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem

Pracownik naukowy

Specjalista

Technik

Pracownik magazynowy

Fakturzystka

Pakowacz

Produkcja rolna

Kierownik bazy i obrotu magazynowego

Doradca handlowy / kierowca

Technik polowy

Pracownik w gospodarstwie rolnym

Specjalista ogólnorolny

Zootechnik

Praca sezonowa w Belgii

Kierownik gospodarstwa

Specjalista ds. doświadczeń polowych

Specialista ds Produktu

Praca przy zbiorze pieczarek

Praca przy sortowaniu ziemniaków i praca na stanowisku operator ciągników kat. T i BE

Pielęgnacja traw

Menedżer ds. handlu zagranicznego

Agrotechnik/Specjalista upraw polowych

Specjalista ds. produkcji rolnej

Browarnictwo i gorzelnictwo

Asystent winiarza

Pracownik winnicy

Przemysł owocowo-warzywny

Specjalista uprawy ziemniaka, warzyw i przechowywania

Specjalista ds. planowania/rozliczania produkcji

Kierownik zmiany w dziale produkcji

Kierownik produkcji

Ogrodnik

Praca sezonowa, zbiór warzyw i owoców.

Pracownik szklarni

Zbiory sezonowe - owoce, warzywa

Zbiór truskawek szklarniowych

Zbiór warzyw i owoców.

Praca w szkółce drzewek i krzewów ozdobnych

Praca sezonowa, zbiór owoców.

Sortowanie owoców i warzyw

Pracownik zieleni miejskiej

Praca przy kwiatach

Pracownik w gospodarstwie- zbiór warzyw

Specjalista ds. zarządzania uprawą

Ogrodnik

Pracownik szklarni

Pracownik fizyczny w szkółce roślin ozdobnych

Praca w pieczarkarni

Produkcja sałatek owocowych i warzywnych

Pracownik szkółki rododendronów

Ogrodnik

Pracownik szklarni

Przemysł mleczarski

Doradca hodowlany w zakresie hodowli bydła

Praca na farmie mlecznej w UK

Praca na farmie mlecznej

Instruktor skupu mleka

Kierownik zmiany

Specjalista ds. zakupów

Technolog procesu

Zootechnik na farmie bydła mlecznego

Inżynier serwisu i sprzedaży

Instruktor skupu surowca

Zastępca kierownika ds. produkcji rolnej

Pracownik biurowy ds. obsługi działu produkcji ziemniaka w Agro Fundusz Mazury

Specjalista ds. produkcji ziemniaka

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Stajenny/a

Praca za granicą

-1

Justyna
Zdjęcie
Przebojowa, nie bojąca się nowych wyzwań młoda kobieta. Komunikacja interpersonalna nie jest dla mnie żadnym problemem, jestem osobą asertywną potrafię wyrazić swoje zdanie , nie obrażając nikogo. Z łatwością nawiązuję kontakty, i z łatwością je utrzymuję. Celem zawodowym jest praca w rozwijającej się firmie, która pozwoli mi się rozwijać, i wykorzystywać już zdobytą wiedzę. Córka zaradnego, i osiągającego sukcesy Przedstawiciela Handlowego także w branży rolniczej, to od Niego nauczyłam się wszystkiego, to dzięki Niemu wiem jak łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi!
Zobacz CV
Aleksandra
Zdjęcie
Jestem absolwentką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Skończyłam dwie specjalności Fotogrametria i Teledetekcja, a także Geodezja Inżynieryjno - Przemysłowa. Byłam także w trakcie studiów na wymianie studenckiej w Hiszpanii gdzie nabywałam doświadczenie w branży geodezyjnej. W trakcie studiów miałam okazję pracować w geodezji i zapoznawać się ze stroną praktyczną tego zawodu. Jestem osobą pracowitą i otwartą na wszelakie wyzwania. Potrafię pracować w grupie i w pełni angażować się w powierzone mi zadania. Ponadto jestem w życiu prywatnym osobą bardzo aktywna: uwielbiam wspinanie skałkowe, górskie, podróże oraz sport.
Zobacz CV

-1

Przemysław
Zdjęcie
Moje trzyletnie doświadczenie zdobyte na stanowisku handlowca - doradcy w branży rolnej, dało mi bardzo mocne podstawy związane ze sprzedażą bezpośrednią, natomiast ponad pięcioletnie doświadczenie jako Dyrektor Działu Nasiennego oraz Kierownik Transportu później jako Dyrektor Regionu dało mi solidne podstawy związane z nadzorowaniem pracowników oraz dbaniem o mienie spółki, oraz rozliczanie kosztów i pracowników z wykonywanej pracy. Starałem się, aby stawiane przez moich pracodawców cele związane z wykonaniem priorytetów, były realizowane na jak najwyższym poziomie. Dzięki odbytym szkoleniom poszerzyłem moją wiedzę, którą następnie mogłem wykorzystać w kontaktach z klientami oraz innymi handlowcami. Sądzę, że moje predyspozycje zawodowe, doświadczenie oraz cechy charakteru takie jak: odporność na stres, stanowczość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, zdecydowanie i pewność siebie, pomogą mi w pracy na powyższym stanowisku. Natomiast pełna dyspozycyjność oraz mobilność pozwoli mi na częste wyjazdy służbowe
Zobacz CV
Krzysztof
Zdjęcie
Dzień Dobry. Posiadam spore doświadczenie w handlu, zarządzaniu produktem, organizacij i prowadzeniu szkoleń, dla klientów i przedstawicieli, prowadzeniu doświadczeń polowych itd. Jestem sumienny, punktualny i uczciwy. Posiadam rekomendację no potwierdzenie moich umiejętności, które nabyłem w swojej karierze.
Zobacz CV
referencje
Dużo ofert z rolnictwa, skorzystałam już kilka razy. Polecam!

Patrycja Grzybowska

Pełen profesjonalizm obsługi portalu, ogłoszenie dodałem przez telefon.

Kacper Jędrzejewski

Zamieniłem pracę w korpo na farmę w Niemczech, lepsza kasa, mniej stresu. Ogłoszenie znalazłem tutaj, dzięki!

Michał Ostrowski

nasze portale