Weterynaria

Lekarz weterynarii

Dyrektor ds. weterynarii

Lekarz weterynarii

Lekarz ds. chirurgii weterynaryjnej

Epidemiolog weterynaryjny

Kierownik ds. weterynarii

Specjalista ds. farmakologii weterynaryjnej

Specjalista ds. unasieniania

Specjalista ds. pielęgnacji bydła

Technik weterynarii

Pracownik lecznicy dla zwierząt

Pracownik laboratorium weterynaryjnego

Inseminator

Prace sezonowe, zbiór warzyw i owoców NIEMCY, HOLANDIA zagranica

Doradca ds. sprzedaży nawozów

Lekarz weterynarii

Inspektor weterynaryjny

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy inspektor weterynarii

Produkcja zwierzęca - bydło

Doradca hodowlany w zakresie hodowli bydła

Dyrektor hodowli bydła mięsnego

Specjalista ds. skupu bydła i cieląt

Kierownik ds. hodowli bydła mięsnego

Specjalista ds. hodowli bydła mięsnego

Klasyfikator ds. skupu bydła rzeźnego

Rzeźnik

Pracownik fizyczny

Pracownik w gospodarstwie rolnym- bydło mleczne.

Produkcja zwierzęca - mleczarstwo

Dyrektor hodowli bydła mlecznego

Kierownik ds. hodowli bydła mlecznego

Klasyfikator ds. skupu bydła mlecznego

Dojarz

Pracownik fizyczny

Produkcja zwierzęca - inne

Dyrektor produkcji zwierzęcej

Zarządca gospodarstwa

Kierownik ds. produkcji

Specjalista ds. produkcji

Klasyfikator ds. skupu zwierząt

Stajenny

Dojarz

Pracownik fizyczny

Pracownik produkcji zwierzęcej

Produkcja zwierzęca - drób

Specjalista ds. sprzedaży drobiu

Dyrektor fermy drobiu

Kierownik ds hodowli drobiu

Specjalista ds hodowli drobiu

Klasyfikator ds. skupu drobiu.

Zootechnik

Produkcja zwierzęca - trzoda chlewna

Dyrektor hodowli trzody chlewnej

Kierownik ds. hodowli trzody chlewnej

Specjalista ds. hodowli trzody chlewnej

Klasyfikator ds. skupu trzody chlewnej

Pracownik fizyczny

Pracownik Farmy z Trzoda Chlewna

Rybołówstwo i akwakultura

Dyrektor hodowli fauny wodnej

Kierownik ds. hodowli fauny wodnej

Specjalista ds. hodowli fauny wodnej

Klasyfikator ds. skupu fauny wodnej

Poławiacz

Pracownik fizyczny

Nawożenie gleby i upraw

Kierownik ds. nawożenia roślin

Specjalista ds. nawożenia roślin

Przedstawicielstwo handlowe

Doradca handlowy

Sprzedawca części zamiennych do maszyn rolniczych

Specjalista ds. sprzedaży pasz w dziale drobiu

Specjalista d/s handlowych, przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy w dziale maszyn rolniczych i części zamiennych.

Przedstawiciel handlowy do współpracy z gospodarstwami rolnymi Branża Rolnicza

Dyrektor ds. handlu

Kierownik ds. handlu

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy ds. maszyn

Przedstawiciel handlowy ds. nasiennictwa

Przedstawiciel handlowy ds. nawozów

Przedstawiciel handlowy ds. skupu mleka

Przedstawiciel handlowy ds. skupu zwierząt

Przedstawiciel handlowy ds. technologii

Przedstawiciel handlowy ds. weterynarii

Przedstawiciel handlowy ds. zaopatrzenia

Przedstawiciel handlowy ds. żywienia

Specjalista ds. handlu

Specjalista ds. komunikacji

Specjalista ds. obsługi klienta

Specjalista ds. ofert handlowych

Specjalista ds. sprzedaży

Sprzedawca

Marketing

Dyrektor działu sprzedaży

Dyrektor ds. marketingu

Specjalista ds. marketingu

Kierownik ds. marketingu

Produkcja roślinna

Specjalista ds. produkcji roślinnej

Dyrektor ds. produkcji roślinnej

Kierownik ds. gleboznawstwa

Kierownik ds. rolnictwa precyzyjnego

Kierownik ds. nasiennictwa

Kierownik ds. nawożenia roślin

Kierownik ds. ochrony roślin

Praca przy zbiorze oraz sortowaniu cebulek kwiatowych

Kierownik ds. ochrony środowiska

Kierownik ds. upraw szklarniowych

Kierownik ds. upraw

Agronom

Specjalista ds. gleboznawstwa

Specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego

Specjalista ds. nasiennictwa

Specjalista ds. nawożenia roślin

Specjalista ds. ochrony roślin

Specjalista ds. ochrony środowiska

Specjalista ds. upraw szklarniowych

Specjalista ds. upraw

Pracownik laboratorium

Hodowca roślin

Ogrodnik

Pracownik szklarni

Edukacja i szkolenie

Kierownik ds. funduszy unijnych

Kierownik ds. płatności bezpośrednich

Kierownik ds. wniosków PROW i PB-2

Kierownik ds. obsługi wniosków

Kierownik ds. szkolenia i edukacji

Kierownik ds. rynku bydła hodowlanego

Biopaliwa i energia odnawialna

Kierownik ds. biopaliw i energii odnawialnej

Specjalista ds. biopaliw i energii odnawialnej

Produkcja żywności i napojów

Kierownik ds. produkcji żywności i napojów

Specjalista ds. produkcji żywności i napojów

Specjalista ds. funduszy unijnych

Sprzęt techniczny i technologiczny

Mechatronik

Operator maszyn produkcyjnych

Elektryk

Konserwator- mechanik w dziale utrzymania ruchu

Specjalista ds. płatności bezpośrednich

Specjalista ds. wniosków PROW i PB-2

Specjalista ds. obsługi wniosków

Specjalista ds. szkolenia i edukacji

Specjalista ds. rynku bydła hodowlanego

Pracownik biurowy

Dyrektor ds. mechanizacji

Kierownik ds. mechanizacji

Specjalista ds. mechanizacji

Specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego

Inżynier automatyk

Operator maszyn rolniczych

Kierowca pojazdów osobowych

Kierowca pojazdów ciężarowych

Specjalista ds. konserwacji i napraw

Mechanik

Mechanizator

Kontroler finansowy

Księgowa/y

Kierownik ds. inwestycji

Kierownik ds. zagospodarowania przestrzennego

Kierownik ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego

Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. przetargów i zamówień

Specjalista ds. budowlanych

Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. ekonomii

Doradca Techniczno-Handlowy

Kierownik ds. audytu

Kierownik ds. rejestracji zwierząt

Kierownik ds. rejestracji gruntów

Specjalista ds. obsługi prawnej

Specjalista ds. audytu

Specjalista ds. rejestracji zwierząt

Specjalista ds. rejestracji gruntów

Specjalista ds. zasobów ludzkich

Specjalista ds. prawnych

Pracownik administracji

Ogrodnictwo i uprawa roślin

Praca w szkółce drzewek i krzewów ozdobnych

Praca przy maszynowym pakowaniu pomidorów

Robotnik pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie

Pracownik zieleni miejskiej

Praca przy kwiatach

Pracownik w gospodarstwie- zbiór warzyw

Ogrodnik

Kierownik ds. upraw

Specjalista ds. upraw szklarniowych

Specjalista ds. upraw

Kierownik ds. upraw szklarniowych

Kierownik ds. nasiennictwa

Specjalista ds. nasiennictwa

Hodowca roślin

Pracownik szklarni

Sprzedaż upraw i produktów rolnych

Kierownik ds. sprzedaży upraw i produktów rolnych

Specjalista ds. sprzedaży upraw i produktów rolnych

Młodszy Technik Leśny

Kierownik ds. zasobów naturalnych i górnictwa

Specjalista ds. zasobów naturalnych i górnictwa

Ochrona roślin

Doradca handlowy do środków ochrony roślin

Ogrodnik

Kierownik ds. ochrony roślin

Specjalista ds. ochrony roślin

Biotechnologia

Kierownik ds. biotechnologii

Specjalista ds. biotechnologii

Rolnictwo precyzyjne

Kierownik ds. rolnictwa precyzyjnego

Specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego

Kierownik ds. informatyki i automatyki

Specjalista ds. informatyki i automatyki

Usługi związane z rolnictwem

Handlowiec

Mechanik maszyn rolniczych

Mechanik - Serwisant Maszyn Rolniczych

Sprzedawca- doradca klienta

Handlowiec - Doradca techniczno-handlowy

Specjalista działu mechanizacji

Operator- traktorzysta

Operator wózka widłowego

Specjalista ds. suszarnictwa i przechowywania zbóż

Kierownik zmiany w dziale logistyki

Doradca nasienny

Doradca Techniczno-Handlowy w Dziale Animal Nutrition

Product Manager

Regionalny Dyrektor Sprzedaży w Dziale Animal Nutrition

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Pracownik serwisu maszyn i urządzeń marki Stiga

Menedżer ds. handlu zagranicznego

Specjalista ds. handlu w dziale Zbóż

Specjalista ds. handlu w Dziale Maszyn Rolniczych

Specjalista ds. zakupów i organizacji – Dział Zwierząt

Menadżer ds. analiz cen

Menadżer ds. handlu - produkty zboża/rzepak

Kierownik gospodarstwa

Specjalista ds. chowu kur niosek/ Zootechnik

Kierownik badań/doświadczeń polowych

Specjalista ds. doświadczeń polowych

Technik-Doświadczalnik

Pracownik fizyczny do wykaszania

Doradca Regionalny

Specjalista ds. produktu

Regionalny doradca techniczno - handlowy

Inżynier utrzymania ruchu

Specjalista ds. rozliczeń w dziale handlowym

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracownik farmy zwierzęcej

Analityk

Specjalista ds. strategii

Konsultant/Agent

Inżynier

Specjalista ds. gastronomii i hotelarstwa

Specjalista ds. logistyki i dystrybucji

Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. jakości

Specjalista ds. badań i rozwoju

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem

Pracownik naukowy

Specjalista

Technik

Pracownik magazynowy

Fakturzystka

Pakowacz

Produkcja rolna

Kierownik bazy i obrotu magazynowego

Doradca handlowy / kierowca

Technik polowy

Pracownik w gospodarstwie rolnym

Specjalista ogólnorolny

Praca sezonowa w Belgii

Specialista ds Produktu

Praca przy zbiorze pieczarek

Praca przy sortowaniu ziemniaków i praca na stanowisku operator ciągników kat. T i BE

Pielęgnacja traw

Menedżer ds. handlu zagranicznego

Browarnictwo i gorzelnictwo

Asystent winiarza

Pracownik winnicy

Przemysł owocowo-warzywny

Specjalista uprawy ziemniaka, warzyw i przechowywania

Specjalista ds. planowania/rozliczania produkcji

Kierownik zmiany w dziale produkcji

Kierownik produkcji

Praca sezonowa, zbiór warzyw i owoców.

Zbiory sezonowe - owoce, warzywa

Zbiór truskawek szklarniowych

Zbiór warzyw i owoców.

Praca sezonowa, zbiór owoców.

Sortowanie owoców i warzyw

Przemysł mleczarski

Praca na farmie mlecznej w UK

Praca na farmie mlecznej

Zastępca kierownika ds. produkcji rolnej

Pracownik biurowy ds. obsługi działu produkcji ziemniaka w Agro Fundusz Mazury

Specjalista ds. produkcji ziemniaka

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Stajenny/a

Pracownik szklarni

Praca za granicą

-1

Justyna
Jestem osobą dobrze zorganizowaną, uczciwą, odpowiedzialną oraz sumiennie i precyzyjnie, a jednocześnie sprawnie wykonującą swoją pracę. Jestem również pozytywnie nastawiona do ludzi, a także do zadań mi powierzanych, które staram się wykonywać najlepiej jak tylko potrafię. Wyróżniam się także wysoką kulturą osobistą. Nauka nowych zagadnień przychodzi mi z łatwością, jestem ciekawa świata. Biegle posługuję się komputerem, oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi.
Zobacz CV
Agnieszka
Jestem inżynierem zootechniki spec. hodowla zwierząt, obecnie ukończyłam studia magisterskie zootechnika spec. żywienie zwierząt,na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w trybie dziennym. Moja praca dyplomowa inżynierska dotyczyła analizy zapłodnienia i wylęgowości jaj gęsich, natomiast praca magisterska obejmuje wpływ czynników na wyniki reprodukcji kur mięsnych. Poszukuję pracy, która nie tylko będzie moim źródłem utrzymania, ale przede wszystkim da możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia praktycznego. Pochodzę z gospodarstwa, dlatego od dziecka mam kontakt z różnymi gatunkami zwierząt. Chętnie podejmuję nowe obowiązki, szybko się uczę i jestem wymagająca wobec siebie. Zawsze poważnie traktuję powierzone mi zadania i staram się jak najlepiej z nich wywiązywać. Sumiennie podchodzę do powierzonych mi obowiązków, staram się jak najlepiej wykonywać powierzoną pracę. Nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi nie sprawia mi problemu, potrafię również pracować w zespole. Obecnie mieszkam w Poznaniu.
Zobacz CV

-1

Aleksandra
Cechuje mnie: • sumienność, odpowiedzialność, uczciwość, • komunikatywność, łatwość nawiązywania znajomości i przyswajania informacji, • punktualność, • dyspozycyjność, odporność na stres.
Zobacz CV
Paweł
Posiadam uprawnienia na wózki widłowe, suwnice i żurawie sterowane z poziomu 0.
Zobacz CV
referencje
Prace mam, ale na bieżąco przeglądam oferty na portalu. Przezorny zawsze ubezpieczony...

Anna Kalinowska

Wszystko jak najbardziej w porządku. Szybko i sprawnie przeprowadzona rekrutacja.

Emilia Wróblewska

Kompleksowa obsługa, od poradnictwa do ładnego szablonu ogłoszenia. Polecam!

Michał Chojnacki

nasze portale