KWS Polska Sp. z o.o.

Hodowlą roślin rolniczych zajmujemy się od ponad 150 lat - zaufaniem obdarzyło nas wiele generacji rolników.

 

Jesteśmy przedsiębiorstwem hodowlano - nasiennym. Hodujemy i produkujemy materiał siewny buraka cukrowego, kukurydzy, rzepaku, pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, słonecznika, roślin strączkowych, poplonów.

W pracy hodowlanej stosujemy szerokie spektrum metod hodowlanych - od tradycyjnych, polegających na obserwacji i selekcji po najnowocześniejsze metody biotechnologiczne jak kultury tkankowe i znacznki molekularne. Pracujemy nad zwiększeniem zarówno wydajności naszych odmian jak i ich odporności na choroby i porażenie przez szkodniki. Nasze produkty tworzymy zgodnie z zasadami poszanowania trwałości i nienaruszalności środowiska naturalnego oraz oszczędnego i zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.


O KWS w skrócie:

 

-- siedzibą naszej spółki jest miasto Einbeck w Niemczech, w landzie Niedersachsen
 

- KWS pracuje i działa w 70 krajach umiarkowanej strefy klimatycznej
 

- posiadamy własne stacje doświadczalne i hodowlane, zakłady reprodukcji materiału siewnego oraz fabryki nasion w wielu krajach świata (łącznie 60 przedsiębiorstwa)
 

- w roku gospodarczym 2015/2016 obrót grupy KWS wyniósł 1,036.8 mln Euro 
 

- w grupie KWS zatrudnionych jest 4.800 osób
 

- co roku inwestujemy ok. 17% wartości obrotu (182.4 mln Euro w roku 2015/2016) w badania naukowe i rozwój

 

Integralną częścią naszej pracy jest działalność doradcza, dzięki której zyskujemy również okazję, aby poznać potrzeby naszych klientów i stosownie do nich kierować naszymi działaniami. Co roku rejestrujemy na całym świecie nowe odmiany (w roku 2015/2016 było ich 397), co gwarantuje naszym klientom dostęp do najnowocześniejszych produktów. Nasze cele hodowlane są tak zdefiniowane, że jesteśmy w stanie uwzględnić potrzeby gopspodarstw o różnych kierunkach produkcji. Aby zapewnić produkowanym przez nas nasionom wysoką jakość, nieustannie ulepszamy procesy technologiczne i kontrolujemy jakość naszych produktów na każdym etapie produkcji.

  • KWS Polska Sp. z o.o.
  • ul. Chlebowa 4/8
  • 61-003 Poznań
  • www.kws.pl