Administrator serwisu Agropraca.pl, tj. firma PHU Agrovet z siedzibą w  18-411 Śniadowo, ul. Szosowa 84, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane przez Użytkowników na stronie internetowej Serwisu oraz przetwarzane przez konsultantów Serwisu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie pośrednictwa pracy.

Administrator gwarantuje ochronę i poufność danych osobowych. Ich przetwarzanie ma miejsce tylko i wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.

 

Anonimowość

Użytkownicy korzystający z serwisu Agropraca.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, przesłanie CV, rejestracja konta) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż jego dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV będą przetwarzane przez Serwis Agropraca.pl oraz jeśli pracodawca wyrazi chęć zaproszenia danej osoby na rozmowę kwalifikacyjną dane zawarte w CV zostaną pracodawcy przekazane. Ponadto, informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

 

W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Poza celami, którym służy serwis Agropraca.pl, Administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach:

 • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników;
 • zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu serwisu Agropraca.pl;
 • wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach serwisu Agropraca.pl lub jego partnerów.
 

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie Agropraca.pl

Jeżeli Użytkownik uzna, że chce usunąć swoje dane z bazy danych Serwisu Agropraca.pl może zwrócić się do Administratora kontaktując się telefonicznie, wysyłając e-mail na adres: kontakt@agropraca.pl lub pocztą tradycyjną na adres: PHU Agrovet, ul. Szosowa 84, 18-411  Śniadowo. Dane te na prośbę Użytkownika zostaną bezpowrotnie usunięte. Zapisanie się do Serwisu Agropraca.pl jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Twoje dane nie są udostępniane obcym administratorom. Powierzamy je jedynie IT, księgowym, agencjom marketingowym za odpowiednią umową o powierzenie przetwarzania danych z zapisem o ich ochronie i zabezpieczeniu.

 

Ochrona danych

Informacje przesłane do Serwisu Agropraca.pl są przechowywane i przetwarzane w serwisie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu Agropraca.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu. W tej chwili weszły przepisy RODO.

Dokładamy wszelkich starań, abyś czuł się bezpiecznie korzystając z naszych usług.

 

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Agrovet Andrzej Konopka, ul Szosowa 84, 18-411 Śniadowo, tel. 86 273 60 26, email: poczta@agrovet.pl
 2. Dane są zbierane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
 3. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 pkt.1 ust a-b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom: przyszłym, bądź ewentualnym pracodawcom.
 5. Dane będą przechowywane przez okres 2 miesięcy – tej i przyszłych rekrutacji. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 6. Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków w siedzibie PHU Agrovet, ul. Szosowa 84, 18-411 Śniadowo.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych zawartych w formularzu jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 

Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu Agropraca.pl

Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników serwisu Agropraca.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: kontakt@agropraca.pl lub pisemnie do Administratora na adres: PHU Agrovet ul. Szosowa 84, 18-411 Śniadowo.

 

Wyjaśnienie użytych pojęć

 • cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się Użytkownik na komputerze z którego w danej chwili korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;
 • log systemowy - jest to informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera;
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.