Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Dietetyka I stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Adres: Akademicka 14, 18-400 Łomża

Numer telefonu: 86 215 59 50

Adres email: biuro@pwsip.edu.pl

Podstawowe informacje 

- studia pierwszego stopnia (6 semestrów)
- tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
- absolwent uzyskuje tytuł licencjata


Przedmioty uwzględniane w konkursie świadectw

- do wyboru: biologia, chemia
- język obcy


Jeśli kandydat zdawał poziom rozszerzony liczbę punktów mnoży się przez 1,5.


Cel studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka.


Co zyskujesz po studiach

Zyskujesz umiejętność:

- planowania i wdrażania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod wzglądem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności
- oceny sposobu żywienia różnych grup ludności
- współpracy z zespołem leczącym,  w tym uczestniczenie w ocenie stanu odżywiania pacjentów, stosowanie leczenia żywieniowego wspomagającego proces leczniczy licznych chorób przewlekłych
- rozpoznawania, zapobiegania i leczenia  niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego
- profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych
- oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów
- stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia
- prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów oraz sporządzanie kart dietetycznych dla pacjentów opuszczających szpital
- przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet
- opracowania dokumentacji rozliczeniowej zaopatrzenia produkcji i dystrybucji potraw
- dokonywania oceny planowanych jadłospisów i ich realizacji
- przestrzeganie prawidłowości zalecanych norm żywieniowych
- sprawdzanie jakości i estetyki wydawanych gotowych potraw
- prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie żywienia zapobiegającego chorobom powstającym na tle wadliwego żywienia w różnych środowiskach
- nadzorowanie wszystkich etapów produkcji potraw (organizowanie stanowiska pracy własnego i podległego zespołu zgodnie z wymogami bhp i ppoż. oraz ekologicznymi, instruowanie pracowników w zakresie użytkowania maszyn i narzędzi, nadzorowanie prawidłowości przebiegu procesów technologicznych i poszczególnych etapów przygotowywania potraw)
- niezbędnych do prowadzenia własnego gabinetu poradnictwa dietetycznego – edukacji żywieniowej
- dobrej znajomości języka angielskiego, także w zakresie języka specjalistycznego
- przygotowanie do podjęcie studiów II stopnia


Kim możesz być po studiach

Pracownikiem:

- publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
- poradni żywieniowych, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego
- zakładów żywienia zbiorowego
- zakładów dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering)
- organizacji konsumenckich
- placówek sportowych, w tym fitness club, 
- sanatoriów, ośrodków spa
- szkół, przedszkoli, żłobków
- instytutów naukowo-badawczych
- inspekcje zajmujących się kontrolą żywności i żywienia
- organizacje zajmujących się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka

Przedsiębiorcą prowadzącym własną działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego, także osobistym konsultantem.  


Przykładowe przedmoty

Anatomia człowieka, fizjologia człowieka, psychologia  ogólna, biochemia ogólna i żywności, chemia żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, parazytologia, genetyka, kwalifikowana pierwsza pomoc, żywienia człowieka, dietetyka pediatryczna, kliniczny zarys chorób, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością, edukacja żywieniowa, prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia, analiza i oceny jakości żywności, higiena toksykologii i bezpieczeństwa żywności, technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwa, podstawy organizacji żywienia zbiorowego, żywienie w zdrowiu i chorobie, informatyka w ocenie żywienia, zasady komunikowania się z pacjentem, diety alternatywne, fizjologia wysiłku i żywienie w sporcie, dietoterapia otyłości i zespołu metabolicznego, zdrowie psychiczne z elementami psychiatrii, zaburzenia odżywiania, antyoksydanty w żywności, podstawy cateringu, kuchnie świata.


Praktyki

Kierunek jest realizowany w Instytucie Medycznym im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy