Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Menadżerskie Zarządzanie Nowoczesną Organizacją


Podmiot oferujący kształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Adres: Akademicka 14, 18-400 Łomża

Numer telefonu: 86 215 59 50

Adres email: biuro@pwsip.edu.pl

Charakterystyka i cel studiów 

Studia podyplomowe mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do  wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Wymaga to wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł.

Zasadniczym celem Studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy na stanowiskach kierowniczych organizacji i przedsiębiorstw. Ich przedmiotem jest rozwój kluczowych i specjalistycznych kompetencji niezbędnych w procesie kierowania ludźmi na różnych poziomach zarządzania.

Współczesne organizacje  borykają się  z niezwykłą konkurencją, szybkością zmian, elastycznością działania, w tym zatrudnienia,  dynamiczne struktury, wielofunkcyjność,  to tylko przykładowe aspekty wymuszające na zarządzaniu zasobami ludzkimi mobilizację i zupełnie nowe  modele, narzędzia i sposoby działania. Dlatego też wprowadzamy innowacyjne  podejściu do  człowieka Zaprosiliśmy do grona wykładowców praktyków ZZL, którzy reprezentują wewnętrzne środowiska firm. Zaproszeni do współpracy menedżerowie swoim doświadczeniem uzupełnią zagadnienia ZZL.

W prezentowanym programie chcemy podkreślić poprawne rozumienie systemowego podejścia w zarządzaniu. Dziś  jest ono  koniecznością, a także warunkiem  rozumienia otaczającego nas świata.
 

Adresaci studiów, wymagania

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na dowolnym kierunku.

Studia Podyplomowe adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych i kierowników kadr Zapraszamy również osoby zainteresowane takimi zagadnieniami jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy.

Sylwetka absolwenta, po ukończeniu absolwent:

- posiada wiedzę w zakresie kierowania zespołem ludzi, rozumie na czym polega zarządzanie partnerskie i postrzega Człowieka jako najważniejszy kapitał organizacji.
- posiada umiejętność w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania organizacją oraz narzędzi w komunikacji w warunkach określonej kultury organizacyjnej a także potrafi zarządzać czasem i antycypować przyszłość organizacji.
- posiada kompetencje społeczne w zakresie: rozpoznania społecznego i konkurencyjnego otoczenia, umie pracować z ludźmi, widzi potrzebę bycia lepszym dążąc do własnego doskonalenia się i rozwoju. Buduje pozytywny wizerunek własny i etycznej organizacji.

 

Opis sposobu i kryteriów naboru uczestników studiów

Dokumenty zgłoszeniowe: podanie o przyjęcie na studia, dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej I stopnia. Pozostałe dokumenty wg regulaminu studiów podyplomowych.
Kryteria naboru: spełnienie w/w wymagań w obszarze wykształcenia oraz kolejność zgłoszeń.

 

Program:

Przedmioty:

- Strategia organizacji - planowanie zatrudnienia
- Nowe tendencje w zarządzaniu a zarządzanie zasobami ludzkimi (miękkie zarządzanie)
- Organizacja jako jednostka kultury pracy. Znaczenie etyki w ZZL
- Prawne aspekty w ZZL
- Rekrutacja i selekcja pracowników z zewnętrznego rynku pracy
- Zarządzanie funkcją personalną w nowoczesnej organizacji
- Model zarządzania kompetencjami i talentem pracownika (ścieżki rozwoju zawodowego i karier)
- Szkolenie i doskonalenie pracowników.  Wspierające funkcje technologii informatycznych
- Nowoczesne metody motywowania pracowników
- Nowoczesne metody i narzędzia oceny pracownika
- Skuteczne sposoby komunikowania się w organizacji
- Negocjacje stosunków pracy, biznesowe z elementami mediacji
- Seminarium dyplomowe

 

Czas trwania i system prowadzenia zajęć

- Dwa semestry
- Tryb weekendowy

 

Minimalna liczba uczestników

15 osób
 

Warunki ukończenia studiów

Obrona pracy dyplomowej połączona z egzaminem dyplomowym

 

Odpłatności

Opłata rekrutacyjna: 100 zł
Czesne: 1 500zł/semestr
Opłata za wydanie świadectwa: 30 zł

Kontakt - informacje szczegółowe dot. organizacji studiów:
e-mail: studiapodyplomowe@pwsip.edu.pl

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy