Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Adres: Akademicka 14, 18-400 Łomża

Numer telefonu: 86 215 59 50

Adres email: biuro@pwsip.edu.pl

Podstawowe informacje

- studia pierwszego stopnia (7 semestrów)
- tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
- absolwent uzyskuje tytuł inżyniera


Przedmioty uwzględniane w konkursie świadectw

- do wyboru: biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia
- język obcy
 

Jeśli kandydat zdawał poziom rozszerzony liczbę punktów mnoży się przez 1,5.


Cel studiów

- zdobycie wiedzy z zakresu chemii żywności, nauk technicznych, technologicznych, nauk o żywności i ekonomicznych
- uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności
- nabycie umiejętności pozwalających organizować produkcję i dokonywać kalkulacji ekonomicznych
- przygotowanie do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka,
- zdobycie wiedzy pozwalającej kontynuować naukę na studiach II stopnia


Co zyskujesz po studiach

- wiedzę z zakresu nauk żywieniowych, technologicznych i ekonomicznych
- przygotowanie do pracy na stanowiskach inżynierskich
- umiejętności niezbędne przy organizacji procesów przetwarzania i utrwalania żywności
- umiejętność doboru maszyn i urządzeń niezbędnych do wyposażenia linii produkcyjnych
- wiedzę w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności i kontroli jakości
- wiedzę dotyczącą przechowywania żywności
- umiejętność zastosowania odpowiedniego rodzaju opakowań
- poznanie zasad projektowania i użytkowania systemów automatyzacji, sterowania i wizualizacji procesów technologicznych przetwórstwa żywności i umiejętność dobrania elementów takich systemów
- znajomość przepisów i zasad niezbędnych do technologicznego zaprojektowania zakładów przemysłu spożywczego
- wiedzę pozwalającą przeprowadzać kalkulacje ekonomiczne
- umiejętność posługiwania się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem
- umiejętność głównie czytania rysunków technicznych
- dobrą znajomość prawa żywnościowego
- znajomość zasad funkcjonowania rynku i zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka
- dobrą znajomość języka angielskiego, także w zakresie języka specjalistycznego
- nawyk do ustawicznego kształcenia
- wiedzę umożliwiającą  podjęcie studiów II stopnia


Kim możesz być po studiach

- pracownikiem przedsiębiorstw, zakładów i instytucji zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywnością i żywieniem człowieka
- projektantem linii technologicznych przemysłu spożywczego
- pracownikiem zakładów gastronomicznych
- specjalistą w zakresie przechowywania i kontroli jakości żywności
- specjalistą w zakresie organizacji i funkcjonowania zautomatyzowanych procesów produkcyjnych
- pracownikiem komórek odpowiedzialnych za higienę i bezpieczeństwo żywności
- pracownikiem firm marketingowych i usługowych funkcjonujących na rynku związanym z żywnością i żywieniem człowieka
- pracownikiem komórek organizacyjnych zajmujących się organizacją procesów produkcyjnych i logistyką
- ambitnym przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą


Przykładowe przedmioty

Na kierunku technologia i żywienie człowieka, poza przedmiotami podstawowymi, realizowane są bardzo ciekawe przedmioty kierunkowe, między innymi:technologia przemysłu fermentacyjnego, technologia zbóż, technologia mięsa , technologia koncentratów spożywczych, technologia mleka, technologia owoców i warzyw, technologia tłuszczów, technologia ziemniaka, technologie produktów niskoprzetworzonych, technologia przygotowania potraw, napoje w gastronomii, technologia ciastkarska i cukiernicza, produkcja wyrobów tradycyjnych, kuchnie świata, wyposażenie zakładu gastronomicznego, projektowanie produktu, analiza i ocena jakości żywności, opakowania żywności, ekologia, gospodarka energią i ochrona środowiska, ,marketing żywności/autoprezentacja i sztuka negocjacji, przechowalnictwo i zamrażalnictwo żywności, organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym, projektowanie zakładów gastronomicznych i przemysłu spożywczego, inżynieria procesowa i aparaty przemysłu spożywczego oraz gastronomii, higiena i bezpieczeństwo produkcji żywności, obsługa konsumenta, logistyka, produkcja żywności ekologicznej, ocena sensoryczna, nowoczesne technologie w przetwarzaniu surowców roślinnych, nowoczesne technologie w przetwarzaniu surowców zwierzęcych, owoczesne technologie w gastronomii


Praktyki

W czasie studiów student odbywa dwa miesiące praktyk (2 x po 4 tygodnie, po II i po III roku) w zakładach przemysłu spożywczego ( np. Browar w Łomży, PEPEES w Łomży, mleczarnie: w Piątnicy, w Ostrowi Mazowieckiej, Wysokim Mazowieckim, małe zakłady przetwórcze, zakłady gastronomii systemowej, np. McDonald, małe zakłady gastronomiczne. Student wybiera miejsce praktyki z oferty Instytutu, lub może samodzielnie zaproponować miejsce jej odbycia.

Kierunek jest realizowany w Instytucie Technologii Żywności i Gastronomii.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy