Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Inżynieria środowiska I, II i III stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Politechnika Koszalińska

Adres: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

Numer telefonu: 94 347-85-00

Adres email: kariera@kariera.koszalin.pl

Specjalności

I stopień:

- Technologia Wody, Ścieków i Odpadów,
- Sieci i Instalacje,
- Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii /wyłącznie studia stacjonarne/,
- Systemy i Technologie Inżynierii i Ochrony Środowiska /wyłącznie studia stacjonarne/


II stopień:

- Technologia Wody, Ścieków i Odpadów,
- Sieci i Instalacje Sanitarne,
- Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo i Klimatyzacja


Nauka na studiach stacjonarnych inżynierskich trwa 7 semestrów, natomiast na studiach niestacjonarnych 9 semestrów. Ostateczny wybór specjalności następuje z chwilą ukończenia 4 semestru studiów I stopnia. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Nauka na studiach stacjonarnych magisterskich trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry. Wyboru specjalności na studiach II stopnia należy dokonać z chwilą zapisu na ten stopień studiów. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera. Na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).


Opis kierunku

Na kierunku Inżynieria Środowiska kształci się specjalistów w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji obiektów i urządzeń inżynierii środowiska. W trakcie zajęć teoretycznych, praktyk i ćwiczeń terenowych studenci nabywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności, wykorzystywane w późniejszej pracy zawodowej. W specjalistycznych pracowniach i laboratoriach studenci poznają zagadnienia wzajemnego oddziaływania wody, gruntu, powietrza i budowli inżynierskich oraz ich wpływu na środowisko. Nauczą się też rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Odpowiednio przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna, dobrze wyposażone laboratoria, pracownie i sale wykładowe sprzyjają właściwemu przygotowaniu absolwenta do przyszłej pracy zawodowej.


Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska obejmuje innowacyjne technologie i procesy, stosowane w dziedzinie oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz utylizacji i zagospodarowania odpadów, pozostając w ścisłym związku z szeroko rozumianą inżynierią lądową. Obok przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności istotne znaczenie w procesie nauczania na kierunku Inżynieria Środowiska ma kształtowanie świadomości oraz aktywnych i twórczych postaw inżynierów, wkraczających w swą ważną rolę społeczną, przyczyniającą się do rozwoju naszego regionu.


Wybrane przedmioty na kierunku Inżynierii Środowiska:

- Chemia budowlana, sanitarna i środowiska,
- Biologia i ekologia,
- Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków,
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- Gospodarka wodna i ochrona wód,
- Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych,
- Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja,
- Ochrona powietrza i atmosfery,
- Unieszkodliwianie osadów wodno-ściekowych,
- Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach, gminach i przemyśle,
- Termiczna utylizacja odpadów,
- Alternatywne źródła energii,
- Informatyczne podstawy projektowania,
- Technologie proekologiczne,
- Sieci i instalacje specjalne,
- Rysunek techniczny i geometria wykreślna,
- Mechanika i wytrzymałość materiałów,
- Budownictwo i konstrukcje inżynierskie,
- Podstawy geodezji i kartografii,
- Podstawy konstrukcji maszyn,
- Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń,
- Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inż. techn.,
- Metody komputerowe w inżynierii środowiska,
- Gleboznawstwo i rekultywacja terenów zdegradowanych,
- Geologia i hydrologia.  


Profil absolwenta

Absolwenci mogą dołączyć do pracowników instytutów naukowo-badawczych i biur projektowych. Wielu specjalistów od inżynierii środowiska swoje kompetencje wykorzystuje do zajmowania się zaopatrzeniem w wodę, unieszkodliwianiem ścieków, gospodarką odpadami, ochroną atmosfery, rekultywacją terenów zdegradowanych. Możliwa jest również opcja zatrudnienia w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Można też związać się z nadzorem budowlanym lub prowadzić inwestycje branży sanitarnej.


Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą znaleźć zatrudnienie w:

- biurach projektowych,
- przedsiębiorstwach wykonawczych,
- zakładach komunalnych,
- zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków,
- ośrodkach badań i kontroli środowiska,
- nadzorze inwestycyjnym,
- przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
- przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej,
- zakładach przemysłowych, spożywczych
- przedsiębiorstwach gazowniczych,
- jednostkach planowania przestrzennego,
- instytucjach naukowo-badawczych,
- jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska,
- służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska,
- placówkach oświaty.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy