Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Kucharz


Podmiot oferujący kształcenie:

Szkoła Branżowa I stopnia Medica.

Adres: ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard

Numer telefonu: 91 573 21 22

Adres email: info@medica.edu.pl

Liczba semestrów: 6

Tryby: 
- wieczorowy
- młodzieżowy

Kucharze dzisiaj kreują renomę restauracji. Tam, gdzie jest dobre jedzenie – tam są także klienci. Praca kucharza polega dziś nie tylko na przygotowywaniu dań, ale także na eksperymentowaniu, ciekawej dekoracji potraw, układaniu menu. Poza tym kucharze uczestniczą w kulinarnych konkursach, biorą udział w szkoleniach i wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu smaku.

WIADOMOŚCI OGÓLNE:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa  posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
- Nauka trwa 3 lata
- Podbudowa: gimnazjum
- Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej
- Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Kucharz, symbol: 512001
- Kwalifikacje: T.6. Sporządzanie potraw i napojów
- Bezpłatna szkoła!
- Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
- Nowoczesne pracownie zawodowe i pomoce dydaktyczne
- Doświadczeni nauczyciele praktycy
- Zajęcia praktyczne u pracodawców
- Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
- Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
- Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
- Możliwość nauki dwóch zawodów – bez żadnych dodatkowych opłat!
- Zniżki na kwalifikacyjne kursy zawodowe
- Stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce
- Bezpłatny zestaw podręczników na rozpoczęcie nauki!

NAUCZYSZ SIĘ:

- rozróżniać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej;
- przestrzegać zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
- przestrzegać zasad gospodarki odpadami;
- przestrzegać zasad racjonalnego żywienia;
- posługiwać się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej;
- rozróżniać maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoły;
- rozpoznawać instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych;
- przestrzegać zasad organoleptycznej oceny żywności;
- określać zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
- stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
- oceniać żywność pod względem towaroznawczym;
- klasyfikować żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
- przestrzegać zasad oceny jakościowej żywności;
- dobierać warunki do przechowywania żywności;
- rozpoznawać zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
- rozróżniać systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
- dobierać metody utrwalania żywności;
- rozróżniać urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
- użytkować urządzenia do przechowywania żywności.
- określać rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
- rozróżniać i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
- stosować receptury gastronomiczne;
- rozróżniać metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
- dobierać surowce do sporządzania potraw i napojów;
- sporządzać półprodukty oraz potrawy i napoje;
- przestrzegać zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
- rozpoznawać zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
- rozróżniać sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
- użytkować sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
- oceniać organoleptycznie żywność;
- dobierać zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
- porcjować, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
- monitorować krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy