Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Biotechnologia I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Jagielloński

Adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Numer telefonu: 126631100

Adres email: admission@uj.edu.pl

BIOTECHNOLOGIA I STOPNIA

Dla kogo

Biotechnologia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii to kierunek dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami biologii i pragną poznać molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, by następnie wiedzę tę wykorzystywać w praktyce. Studia wymagają wiedzy z biologii, jednak bardzo przydatna jest także znajomość chemii oraz fizyki.


Opis kierunku

Kierunek Biotechnologia został uruchomiony na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1995 roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Studia zostały nagrodzone w konkursie MNiSW na najlepszy program oraz już czterokrotnie znalazły się na 1. miejscu w Rankingu Kierunków przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy".

Uniwersyteckie studia z biotechnologii znacząco różnią się pod względem programu od tych prowadzonych na uczelniach technicznych oraz rolniczych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim główny nacisk kładzie się na naukowe, a nie inżynieryjne czy też hodowlane aspekty biotechnologii. Pracownicy Wydziału prowadzą badania, których przedmiotem są komórki, struktury wewnątrzkomórkowe a także pojedyncze makrocząsteczki: głównie kwasy nukleinowe i białka. Badaczy interesują także oddziaływania między tymi cząsteczkami oraz procesy, w których biorą udział. Różnorodne zagadnienia nad jakimi pracują naukowcy oraz zaawansowane techniki, z których korzystają, przekładają się na bogatą ofertę zajęć dydaktycznych a także wysokie kwalifikacje zawodowe absolwentów Biotechnologii z UJ. 

Studia rozpoczynają się od podstawowych kursów z przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki i chemii. Następnie wprowadzane są przedmioty kierunkowe, takie jak biochemia, mikrobiologia czy biologia komórki. Wśród kursów specjalistycznych są zarówno te, które w przyszłości pozwolą absolwentom porozumieć się z inżynierami (np.mikrobiologia przemysłowa i biotechnologia przemysłowa), jak i szereg przedmiotów z dziedzin nowoczesnej biologii, między innymi genetyka molekularna, inżynieria komórkowa, inżynieria białek i immunologia. Dodatkowo, w programie znajdują się kursy z pogranicza różnych dziedzin nauki: modelowanie molekularne czy bioinformatyka. Studenci mają też możliwość wyboru kursów dodatkowych zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Na WBBiB bardzo ściśle łączy się teorię z praktyką. Wykładom towarzyszą ćwiczenia, a zajęcia laboratoryjne prowadzone są w doskonale wyposażonych pracowniach. Dzięki umiejętnie pozyskiwanym dotacjom zaplecze dydaktyczne jest stale rozwijane i modernizowane. Liczba osób w grupach jest nieduża, dzięki czemu studenci mają bezpośredni dostęp do aparatury i mogą wykonać większość zadań samodzielnie. Dodatkowo, od drugiego roku studiów studenci mają szansę włączyć się w prace doświadczalne prowadzone przez poszczególne grupy badawcze. Na trzecim roku, w ramach pracowni licencjackiej, studenci prowadzą projekt naukowy będący podstawą do przygotowania pracy licencjackiej.


Profil absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach diagnostycznych lub badawczych na stanowiskach technicznych i pomocniczych. Mogą też kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunkuBiotechnologia molekularna bądź na kierunkach pokrewnych prowadzonych na WBBiB (Biochemia, Bioinformatyka z biofizyką), a także na innych uczelniach w kraju i Europie.


BIOTECHNOLOGIA II STOPNIA

Dla kogo, Opis kierunku

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym. W programie znajduje się zaledwie kilka kursów obowiązkowych. Większość przedmiotów studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami, z dziedzin takich jak: biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów oraz genetyka molekularna. W toku studiów główny nacisk położony jest na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych oraz poznanie jak największej liczby metod i technik stosowanych współcześnie w obszarze nauk biologicznych.

Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym wydziale niż WBBiB mogą liczyć na pomoc konsultantów (wybranych pracowników naukowych WBBiB) przy opracowywaniu planu studiów oraz podejmowaniu decyzji o wyborze tematyki i opiekuna pracy magisterskiej. Osoby te mają również możliwość uzupełnienia wiedzy na kursach pierwotnie przewidzianych dla studiów I stopnia.


Profil absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy przy realizacji projektów badawczych w Polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Mogą również pracować w laboratoriach diagnostycznych, kontrolnych i usługowych (np. przy diagnostyce chorób o podłożu genetycznym, w kryminalistyce). Osoby decydujące się na wybór kariery naukowej/akademickiej kontynuują naukę na studiach III stopnia. Dzięki znakomitemu wykształceniu nasi absolwenci są chętnie przyjmowani na studia doktoranckie również na uczelniach zagranicznych. 

Na świecie, a ostatnio także i w Polsce, stopniowo wzrasta liczba firm prowadzących własne badania naukowe lub wdrażających osiągnięcia nauki w rozmaitych dziedzinach, takich jak np. kosmetologia, farmakologia, nowoczesna diagnostyka chorób, nowe technologie medyczne, technologie na rzecz ochrony środowiska i inne. W nich także absolwenci biotechnologii mogą znaleźć zatrudnienie. Alternatywą dla pracy badawczej i laboratoryjnej jest popularyzacja nauki w różnego rodzaju mediach (Internet, prasa, tv, radio). Niektórzy z naszych absolwentów pracują na styku nauki i biznesu, w firmach działających na rzecz wprowadzania polskiej myśli naukowej do przemysłu.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy